Ledamöter kräver slut på diskriminering av romer [Video] 

 
 

Dela den här sidan: 

Kammaren röstar om ett betänkande där de kräver skydd av lika rättigheter för romer och ett slut på diskriminering mot dem. Föredragande Soraya Post förklarar i vår video.

På tisdag den 24 oktober och onsdag den 25 oktober debatterar och röstar ledamöterna i kammaren om ett initiativbetänkande där de kräver ”varken mer eller mindre för romer än för majoritetssamhället”.

Även om jämlikhet och icke-diskriminering skyddas i våra konstitutioner och i EU-fördragen finns fortfarande vissa människor som är mindre jämställda än andra. Romerna har utsatts för diskriminering i århundraden och deras situation tycks inte förbättras, då stereotyper fortsätter att frodas.

Situationen för romer i siffror

Enligt undersökningen EU MIDIS 2 från 2016 från EU:s byrå för grundläggande rättigheter lever 80 procent av romerna under fattigdomsgränsen i sitt land, och hälften av unga mellan 6 och 24 år går inte i skola. Eurobarometer-undersökningen från 2015 om Diskriminering inom EU visar att 20 procent av de svarande skulle känna sig obekväma med att arbeta tillsammans med en romsk person, och bara 45 procent av de svarande skulle känna sig bekväma med att deras son eller dotter hade ett förhållande med en romsk person.

Svenska ledamoten Soraya Post från S&D-gruppen är själv romsk och som skrivit betänkandet i Europaparlamentet.  
− Ingen vill vara fattig. Ingen vill leva som boskap. Ingen vill inte kunna skicka sina barn till skola. Ingen vill leva utan varken elektricitet eller vatten. Vi kan inte vara en stolt union så länge vi har 10, 12 miljoner människor som lever helt exkluderade från allt,  förklarar hon. 

Se vår video för mer information och följ debatten och omröstningen i kammaren live.

Artikeln publicerades ursprungligen den 27 september i samband med omröstningen om betänkandet i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.