Så ska anställda skyddas mot cancerframkallande ämnen på jobbet 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Cancer kan kopplas till mer än hälften av de arbetsrelaterade dödsfallen i EU. Lär dig mer om de nya EU-reglerna som ska skydda arbetstagare mot cancerframkallande ämnen.

Bekämpningsmedel - ©AP Images/European Union-EP  

För att ytterligare minska risken för arbetstagare att blir sjuka, godkände Europaparlamentet den 17 februari 2022 att EU-direktivet som begränsar farliga substanser på arbetsplatsen uppdateras. De nya reglerna expanderar direktivets omfattning. Nu inkluderar direktivet även substanser som påverkar fertilitet.

Direktivet begränsar exponeringsgränser för akrylnitril, nickel och bensen. Parlamentet lyckades inkludera kravet att anställda i sjukvården som utsätts för giftiga produkter ska utbildas bättre för att förstå dess risker. Parlamentet har bett kommissionen att lägga fram en lista på produkter och riktlinjer för att bättre handskas med giftiga ämnen, senast i slutet av 2022.

Läs mer om vad Europaparlamentet gör för att bekämpa cancer och föreslagna förbättringar

2017 fastställde ledamöter vide en första revidering av direktivet begränsningar för exponering av ytterligare elva cancerogener.

2018 godkände de ännu striktare regler. Lagändringen då innebar exponeringsbegränsningar och hudanmärkningar för ytterligare åtta cancerframkallande ämnen, oavsett om det gäller vid inandning eller handhavande. Dessa ämnen inkluderar dieselångor och använd motorolja.

2019 uppdaterades reglerna för att begränsa exponeringsgränsen för fem kemikalier som används inom bland annat nickel-kadmiumbatteritillverkning, zink- och kopparsmältning, laboratorier, elektronik, begravningar, byggindustri, sjukvård, plast- och återvinningsindustri.

Bättre skydd mot asbest

Varje år dör mellan 30 000 och 90 000 människor i EU till följd av asbest. I en resolution från den 20 oktober 2021, efterlyser parlamentet en europeisk strategi för avläsningen av all asbest och en förbättring av de existerande regler för att bättre skydda arbetare som riskeras utsättas. Ledamöter vill reducera gränsvärdet från 0.1 fiber/cm3 till 0.001 fiber/cm3 och börja med obligatorisk kontroll av asbestos innan renoveringar kan påbörjas.

Ledamöter vill också garantera att alla sjukdomar som orsakats på jobbet erkänns så att de utsatta kan få en passande kompensation.

Cancer på arbetsplatsen

  • Cancer är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU.
  • Årligen orsakar cancer 52 procent av arbetsrelaterade dödsfall, medan 24 procent beror på hjärt- och kärlsjukdomar, 22 procent på andra sjukdomar och 2 procent på skador
  • De vanligaste typerna av arbetsrelaterad cancer är lungcancer, mesoteliom (på grund av exponering för farliga asbestpartiklar) och cancer i urinblåsan..
  • Särskilt utsatta sektorer är: byggsektorn, kemikalietillverkare, bil- och möbelindustrin, tillverkare av mat och textilier, träindustri och sjukvården.

Läs mer om vad EU gör för att förbättra villkoren och förhållanden för arbetstagare och hur EU arbetar för att förbättra folkhälsan.