Vaccin: Lägre vaccineringsgrad i EU oroar 

 
 

Dela den här sidan: 

Patient får en vaccinationsspruta. Foto: Whitesession/ Pixabay  

Mässlingsfallen har tredubblats i EU på bara ett år. Parlamentet oroas över hur den lägre vaccinationsgraden påverkar folkhälsan.

Vad har polio, mässling, påssjuka och vattkoppor gemensamt? Det är några av de sjukdomar som kan förbyggas genom vaccinering. Det är också sjukdomar som har dödat och lämnat miljoner människor med allvarliga komplikationer, som blindhet och förlamning, genom åren.

Tack vare utbredd vaccination har smittkoppor nu utrotats och samma förväntas hända med polio snart, om nuvarande insatser fortsätter. Andra sjukdomar finns fortfarande, men deras räckvidd begränsas av immunisering, som med mässling.

Innan vaccinet infördes i början av 1960-talet dödade mässling – ett mycket smittsamt virus som sprids genom luften eller infekterade ytor – 2,6 miljoner människor varje år. År 2016 orsakade det 89 780 dödsfall, vilket är det lägsta antalet dödsfall som orsakats av mässling hittills under ett år.

Vaccinering fortsätter att vara ett av de viktigaste verktygen för folkhälsan. Det räddar två till tre miljoner liv varje år och om täckningen utökades skulle ytterligare 1,5 miljoner dödsfall kunna förhindras, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Mässling tredubblas på ett år

Fallen av mässling och antalet dödsfall orsakade av sjukdomen minskar i världen. Men under 2017 rapporterades 14 451 fall av mässling i EU, det är tre gånger fler än 2016 (4 643). De två länder som hade flest antal fall var Rumänien och Italien, enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. Under 2017 var personen som smittats i 87 procent av fallen inte vaccinerad. Under de senaste två åren har 50 personer dött i EU på grund av mässling.


Därför ökar antalet mässlingsfall

Det mest effektiva sättet att förhindra spridning av mässling är att säkerställa att 95 procent av befolkningen är vaccinerade med två doser av vaccin mot mässling, påssjukan och röda hund (MMR). Men i EU uppnådde endast Kroatien, Ungern, Litauen, Portugal, Slovakien, Spanien och Sverige detta mål 2016, enligt världshälsoorganisationen (WHO). Till exempel låg både Rumänien och Italien – länderna med flest antal fall 2017 – långt under säkerhetsmålet.


Parlamentet larmar om sjunkande vaccinationsgrader

19 april antog parlamentet en resolution som uttryckte oro för Europas otillräckliga vaccinationsgrad och påverkan det har på folkhälsan.

Skillnaden i immuniseringsgraden mellan EU-länderna beror på att den nationella poltiken för vaccination ser olika ut, ökade priser på vacciner och vägran att vaccinera sig eller sina barn.

I utkastet till resolutionen uppmanar parlamentsledamöterna EU-kommissionen att underlätta ett mer samordnat schema för vaccination i hela EU och att öka stödet till nationella vaccinationsinitiativ. De välkomnade också planerna för EU-länderna att köpa vacciner tillsammans, vilket skulle göra dem billigare.


Vaccinationsmotstånd

Ledamöterna är särskilt bekymrade över vägran att vaccinera sig själv eller sina barn.

— För många föräldrar undviker vaccinationer och flera infektionssjukdomar uppstår, sa den italienska S&D-ledamoten Elena Gentile, en av författarna till resolutionen, efter omröstningen i parlamentets folkhälsoutskott.

Personer undviker eller vägrar vaccin i tron att vaccin inte är viktigt, då decennier av utbredd vaccination har gjort dess fördelar osynliga i Europa. Eller för att de inte tror att de är säkra eller har farliga bieffekter.

Även om flera vetenskapliga studier inte har hittat någon koppling mellan MMR-vaccinet och autism så upprepas dessa falska påståenden fortfarande på webbplatser, forum och på sociala medier.

— Våra vacciner är helt säkra. Det finns mycket felinformation som påstår att dessa vacciner gör människor sjuka, men det är naturligtvis nonsens, ett farligt nonsens, sa den tyska EPP-ledamoten Renate Sommer, som är en av sju ledamöter som skrev resolutionen.

I resolutionen välkomnade parlamentsledamöterna den gemensamma handlingsplanen för vaccination för att bekämpa människors motvilja mot att vaccineras. De föreslog också flera åtgärder för att göra utvärderingen av vaccinen mer transparent, och efterlyste mer kommunikation och kampanjer för att bekämpa falsk information om vaccin, särskilt online.

— Vi måste lugna familjer och bekämpa falska nyheter, sa italienska Marco Affronte från De gröna/EFA.

Mässlingsfall 2017

 


Länder

Totala antalet mässlingsfall 2017

Fall per miljon invånare

Österrike

95

10.93

Belgien

368

32.53

Bulgarien

166

23.2

Kroatien

7

1.67

Cypern

3

3.54

Tjeckien

146

13.83

Danmark

4

0.7

Estland

1

0.76

Finland

10

1.82

Frankrike

518

7.76

Tyskland

929

11.31

Grekland

967

89.67

Ungern

36

3.66

Island

3

9.02

Irland

21

4.44

Italien

5,004

82.49

Lettland

0

0

Litauen

2

0.69

Luxemburg

4

6.94

Malta

0

0

Nederländerna

16

0.94

Norge

1

0.19

Polen

62

1.63

Portugal

34

3.29

Rumänien

5,560

281.37

Slovakien

6

1.11

Slovenien

7

3.39

Spanien

160

3.45

Sverige

41

4.16

Storbritannien 

280

4.28

Totalt

14,451

28


Läs vår översikt över hur EU arbetar för att förbättra folkhälsan.