Konferens i parlamentet för att öka medvetenheten om kulturarv  

 
 

Dela den här sidan: 

För att lyfta fram mångfaldens betydelse i europeisk kultur organiserade parlamentet en högnivåkonferens “Kulturarv i Europa: en brygga mellan det förflutna och framtiden” den 26 juni.

Ungefär 300 000 personer beräknas arbeta direkt i EU:s kultursektor. Sektorn svarar indirekt för upp till 7,8 miljoner jobb. Parlamentets konferens syftade till att öka medvetenheten om den sociala och ekonomiska betydelsen av kultur och arv.

Konferensen skedde samtidigt som det Europeiska året för kulturarv 2018, inom ramen för vilket tusentals aktiviteter arrangeras runt om i Europa. Syftet är att engagera människor mer med kulturarvet på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Välkända gäster på talarlistan
Konferensen organiserades på talman Tajanis initiativ och i nära samarbete med utskottet för kultur och utbildning, som leds av Petra Kammerevert. Den sammanförde politiska ledare, beslutsfattare och intressenter, liksom några välkända gäster för att diskutera utmaningarna inom sektorn, i tre paneler:

  • Kulturarv och europeiskhet
  • Bevara och främja kulturarv
  • Innovation och ekonomisk potential i kulturarv

Vid panelerna deltog konstnärer, kockar, arkitekter, designers, och fotografer tillsammans med intressenter för att avge sina vittnesskildringar. Vid konferensen arrangerades även två livemusikframträdanden och en utställning om dataspel.

Högnivåkonferens om “Kulturarv i Europa: en brygga mellan det förflutna och framtiden”