Klimatet i Europa: fakta och siffror 

 
 

Dela den här sidan: 

Ta del av viktiga fakta och statistik om klimatförändringarna i Europa: regional inverkan, största utsläppsaktörerna, minskningsmål för växthusgaser med mera.

Vilka fakta gäller för klimatförändringarna i Europa? ©AP Images/European Union 2018 - EP  

Klimatförändringarna är ett globalt problem, men hur påverkar de Europa? Upptäck fakta och siffror som lyfter fram olika sidor av saken: orsaker, konsekvenser och utveckling.

EU:s största växthusgasutsläppare
EU är världens tredje största växthusgasutsläppare efter Kina och USA och följs av Indien, Ryssland och Japan (2015).

Inom EU toppade följande sex länder utsläppslistan för 2017: Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Polen och Spanien. Energisektorn ansvarade för 80,7 procent av växthusgasutsläppen i EU under 2017, följt av jordbrukssektorn (8,72 procent), industrin (7,82 procent) och avfallssektorn (2,75 procent).

För att ta del av ytterligare data kan du spana in vår grafik om utsläppen av växthusgaser per land och sektor i EU.

Minskning för utsläpp av växthusgaser i EU

Under 2008 satte EU ett mål att skära ned på utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990 års nivåer till 2020. Stora framsteg har gjorts och 2015 hade redan en minskning på 22 procent jämfört med målsättningen.

2014 fastställde EU ett nytt mål för reduceringen av växthusgaser med minst 40 procent till 2030 jämfört med nivåerna 1990. Enligt Europeiska miljöbyrån kommer de fastställda minskningsmålen inte att uppnås (utifrån läget i EU 2017). De uppskattar att det kommer att ske en minskning på omkring 30 procent till 2030.

Kolla in vår grafik för EU:s framsteg mot att nå klimatmålen för 2020 (en).

Klimatförändringarnas inverkan på Europa

Beroende på region påverkar klimatförändringarna redan Europa på olika sätt. De kan exempelvis leda till minskad biologisk mångfald, skogsbränder, mindre skördar och högre temperaturer. De kan också påverka människors hälsa. Till exempel kan personer dö på grund av värmeböljor.

I vår grafik kan du ta reda på mer om hur klimatförändringarna påverkar olika delar av Europa (en).