Mindre utsläpp av koldioxid: Vad innebär de nya utsläppsmålen för bilar? 

 
 

Dela den här sidan: 

För att minska utsläppen från bilar har ledamöterna antagit striktare nivåer för koldioxidutsläpp från bilar. Det här handlar planerna om.

Striktare regler ska minska utsläppen©APimages/European Union-EP  

Varför behövs det?

Bilar och lastbilar står för ungefär 15 procent av koldioxidutsläppen inom EU, vilket bidrar till klimatförändringarna. Transportsektorn är fortfarande den enda sektorn för vilken utsläppen av växthusgaser fortfarande är högre än de var 1990.

Striktare utsläppsnivåer från bilar skulle hjälpa EU att nå sina klimatmål till år 2030, och konsumenterna skulle få minskade bränsleutgifter.


Nuvarande situation

De genomsnittliga utsläppen från nya bilar steg förra året till 118,5g CO2/km efter en stabil minskning under de senaste åren, enligt aktuella uppgifter. Enligt nuvarande regler får nya bilar i genomsnitt inte släppa ut mer än 95g/km år 2021.

Antalet elbilar ökar snabbt, men de utgör fortfarande mindre än 1,5 procent av alla nyregistreringar.

Läs mer om utsläpp från bilar i vår nyhetsgrafik.


Vad föreslås?

EU-kommissionen föreslår att minska utsläppsnivå för år 2021 med 15 procent från och med år 2025 och med 30 procent från år 2030. Nya mål uttrycks som procenttal eftersom nivår 95g/km måste räknas om enligt nya mer rigorösa utsläppstester som bättre speglar verkliga körförhållanden.

I kammaren den 3 oktober sade ledamöter att utsläppsnivåerna måste minska med 20 procent respektive 40 procent, och 35 procent av nya bilar som säljs från år 2030 ska vara elbilar eller hybridbilar. De krävde också EU-åtgärder för att underlätta bilindustrin skifte mot renare bilar för att hjälpa till att skydda jobb och stödja tillverkningen av bilbatterier i Europa.


Nya mål

EU-kommissionen föreslog att minska 2021 års nivå för utsläpp från nya bilar och lastbilar med 15% från år 2025 och 30 procent år 2030.

Parlamentet och rådet enades om ännu högre nivåer för att minska koldioxidutsläppen med 37,5 procent för nya bilar och 31 procent för nya lastbilar till år 2030. De nya reglerna godkändes av ledamöterna under plenarsessionen den 27 mars 2019. Den 18 april godkände ledamöter också ett förslag om att minska koldioxidutsläppen från nya lastbilar med 30 procent till år 2030 jämfört med 2019 års utsläppsnivåer.