Plast i haven: fakta, effekter och nya EU-regler  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på fakta och lär dig mer om konsekvenserna av plast i havet med vår grafik och hur EU arbetar för att minska på plastavfall i haven.

Plastavfall förorenar våra hav - ©AP Images/European Union-EP  

Dagens förbrukning- och nedskräpningskultur av engångsartiklar i plast syns både på stränder och i världshaven. Plastavfall förorenar haven i allt högre grad och enligt en beräkning av Ellen MacArthur Foundation så kan haven år 2050 bestå av mer plast än fisk i vikt.

Plast är ett av sju nyckelområden som EU-kommissionen pekat ut som nödvändiga för att uppnå en cirkulär ekonomi inom EU till år 2050. Förutom den Europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi som ska fasa ut användningen av mikroplaster, förväntas kommissionen senare i år presentera fler förslag för att tackla plastavfallet, inklusive mikroplaster.

Läs mer om vad EU gör för att minska nedskräpningen av plast.


Ledamöterna antog nya EU-regler vid plenarsammanträdet den 27 mars 2019 för att ta itu med de tio vanligaste engångsartiklarna i plast som hittats på Europas stränder och från förlorad fiskeutrustning. Tillsammans svarar de två grupperna för 70 procent av nedskräpningen i haven.

Så drabbar nedskräpningen våra hav  

Skador som platsskräpet medför

  • Plast skräpar inte bara ned på stränderna utan skadar även djurlivet i haven som fastnar i större föremål och som äter upp mindre plast istället för föda. Intaget av plast kan göra så att djurens normala matsmältning inte fungerar och dra till sig giftiga kemikalier till inre organ.
  • Människor äter plast via näringskedjan. Hälsoeffekterna är ej kända.
  • Nedskräpning i haven orsaker ekonomiska förluster för sektorer och i samhällsgrupper som är beroende av havet, men också för tillverkare där endast 5 procent av produktionsvärdet ger avkastning - resten bokstavligen dumpas, vilket visar på behovet av ett bättre helhetstänk.
Vilket skräp finns i våra hav?  

EU-förbud mot engångsplast

  • Det mest effektiva sättet att ta itu med dumpningen på är att förebygga att mer plast hamnar i havet.
  • Engångsartiklar i plast är den största gruppen av skräp som hittats på havsstränderna: plastbestick, plastflaskor, cigarettfimpar eller bomullspinnar (tops) utgör nästan hälften av allt avfall i haven.
Engångsartiklar i plast är den största gruppen av skräp som hittats på stränderna  

För att tackla problemet har EU infört ett totalförbud mot engångsartiklar i plast där alternativ tillverkade av andra material finns tillgängliga: bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, omrörare och ballongpinnar. Parlamentariker lade även till oxo-nedbrytbara plastprodukter och snabbmatsförpackningar i polystyren på listan.

En rad andra åtgärder har också godkänts:

  • Utökat producentansvar särskilt för tobaksföretag, för att stärka appliceringen av principen om att förorenaren betalar. Den nya ordningen kommer även att gälla fiskeutrustning, för att säkerställa så att tillverkare, inte fiskare, får stå för kostnaderna att samla ihop förlorade fiskenät på havet.
  • Insamlingsmål på 90 procent till 2025 för drickaflaskor (såsom genom pantsystem)
  • En målsättning på att 25 procent av materialet i plastflaskor är återvunnet till 2025 och 30 procent till 2030
  • Krav på att korrekt märkning för avfallshantering finns på tobaksprodukter med filter, på plastmuggar, och på förpackningarna till bindor och våtservetter för att uppmärksamma konsumenten om dess korrekta källsortering
  • Öka medvetenheten


För fiskeutrustning, som utgör 27 procent av nedskräpning till havs, måste producenterna täcka kostnader för avfallshantering vid mottagningar i hamnarna. EU-länderna måste också samla in åtminstone 50 procent av förlorad fiskeutrustning om året och återvinna 15 procent senast år 2025.

Effekterna av nedskräpningen till havs på fisket

I en resolution som Europaparlamentet godkände den 25 mars krävde ledamöterna åtgärder för att omgående minska avfallet till havs, inklusive fler restriktioner för engångsplast och öka användningen av hållbart tillverkat material för fiskeutrustning.

Ledamöterna har påpekat hur avfallet drabbar ekosystemen, konsumenterna och fiskeverksamheten.

Föredragande i ärendet
Frédérique Ries (belgisk ALDE-ledamot) är föredragande i ärendet och har lett arbetet med de nya reglerna i Europaparlamentet.


Mer om vad parlamentarikerna gör för att bekämpa plastföroreningar:

730  ; ton avfall dumpas i Medelhavet varje dag

Avfall från fisk och vattenbruk svarar för 27 procent av avfallet till havs. För att tackla problemet med ”spökutrustning” (utrustning som förlorats till havs) vill ledamöterna se kartläggning, rapportering och spårning liksom investeringar i forskning och innovation för att utveckla miljövänlig fiskeutrustning. De uppmanar också kommissionen att föreslå utfasning av expanderade polystyrenbehållare och förpackningar från fiskeutrustning, liksom onödig plast och förpackningar i allmänhet.

Ledamöterna vill också se en förstärkt maritim vision den Europeiska gröna given, den biologiska mångfaldsstrategin och livsmedelsstrategin Från jord till bord. De uppmanar kommissionen att snabba på övergången till den cirkulära ekonomin för fisket och vattenbruket.