Dricksvatten i EU: bättre tillgång och kvalitet 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Kammaren backade upp nya regler som ska förbättra kvalitén och tillgången på dricksvatten för alla EU-medborgare och som ska se till att minska på plastavfallet ifrån vattenflaskor.

Vattenfontän.  

De flesta av invånarna i EU har god tillgång till dricksvatten med hög kvalitet. Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån (2016) mötte över 98,5 procent av alla tester som utfördes på dricksvatten mellan 2011 och 2013 mötte EU:s krav.

Unionens dricksvattendirektiv sätter miniminivåer för kvalitet på vatten som är ämnat för mänsklig konsumtion (att dricka, för matlagning och andra användningsområden i hemmet), med avsikten att skydda konsumenterna från föroreningar.

Dricksvatten i EU  

Dricksvatten i EU
Den 28 mars röstade kammaren om och backade upp en uppdatering av regelverket för att höja konsumenternas förtroende och för att uppmuntra till att dricka vatten direkt ur kranen. Ledamöter kräver att EU:s länder ”förespråkar allmän tillgång” till rent vatten för samtliga medborgare. Speciellt för sårbara grupper som har begränsad vattentillgång eller helt saknar rent vatten.

Den nya lagstiftningen syftar till att förbättra kranvattnets kvalitet ytterligare genom att sänka maxnivåerna för vissa föroreningar, som att halvera mängden bly eller skadliga bakterier och introducerar nya tak för de mest förorenande ämnen som hittats i kranvattnet. Nivåerna på mikroplaster kommer också att kontrolleras. De nya reglerna ska också öka på öppenhet och bidra till att konsumenter får tillgång till information.

Att dricka kranvatten är billigt och skonsamt för miljön. Medlemmar vill ha insatser som gratis dricksvattenfontäner på offentliga platser (i exempelvis köpcentrum och på flygplatser) där det är genomförbart eller att uppmuntra till att erbjuda gratis kranvatten på restauranger.

Enligt Europeiska kommissionen skulle tillgången på vatten av bättre kvalitet minska på konsumtionen av vatten på flaska med 17 procent. Färre vattenflaskor hjälper folk att spara pengar och har en positiv inverkan för miljön, genom att minska på koldioxidutsläpp och plastavfall.

Vattenkonsumtion  

Ekonomisk och miljömässig påverkan
Det lyckade medborgarinitiativet ”Right2Water” - som samlat in mer än 1,8 miljoner namnunderskrifter - visar hur starkt européerna känner för dricksvatten. Offentliga undersökningar har visat att det finns en osäkerhet kring kvaliteten på kranvatten när en är utomlands (i andra EU-länder) trots att nivåerna efterlevs väl.

De vill också få mer aktuell information om kvaliteten på dricksvatten.

Hur används kranvattnet?  

Nästa steg

Den slutgiltiga lagtexten behöver förhandlas fram och kommas överens om tillsammans med ministerrådet under nästkommande mandatperiod.

Läs vår översikt över hur EU arbetar för att förbättra folkhälsan.