Koldioxidutsläpp från bilar i siffror (nyhetsgrafik)  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Har du någonsin undrat hur mycket koldioxid som bilar släpper ut? Är verkligen elbilar mer miljövänliga? Kolla in vår grafik, och läs mer.

Transporter svarar för nästan 30 procent av alla koldioxidutsläpp inom EU. Och av detta kommer 72 procent från vägtransporter.

I syfte att minska utsläppen av koldioxid har EU fastställt ett mål att minska utsläppen från transporter med 60 procent år 2050 jämfört med 1990 års nivåer.

Utsläppen från transporter ökar
Att uppnå detta kommer inte att bli enkelt, eftersom utsläppsminskningarna har stannat av och nu ökar. Andra sektorer har fortlöpande minskat sina utsläpp sedan 1990, men eftersom människor blir alltmer mobila, ökar utsläppen av koldioxid från transporter.

Insatserna för att öka bränslesnålheten hos nya fordon minskar också. Efter en stadig nedgång, vände trenden 2017, då nyregistrerade bilar i genomsnitt släppte ut 0,4 gram koldioxid mer per kilometer än 2016.

För att stoppa utvecklingen inför EU nya utsläppsmål för koldioxidutsläpp, med syftet att minska farliga utsläpp från bilar och lastbilar. Ledamöter har godkänt nya regler vid plenarsessionen den 27 mars. Den 18 april godkände ledamöter också ett förslag om att minska koldioxidutsläppen från nya lastbilar med 30 procent till år 2030 jämfört med 2019 års utsläppsnivåer.


Nyhetsgrafik: utveckling av koldioxidutsläpp inom EU - sektorsvis (1990-2016)  

Bilar släpper ut mycket
Koldioxidutsläpp från passagerartransporter varierar avsevärt beroende på transportsätt. Vanliga bilar står för en stor del av utsläppen, totalt 60,7 procent av koldioxidutsläppen från vägtransporter inom Europa.

Men moderna bilar skulle kunna tillhöra de mest miljövänliga transportsätten om samåkning snarare än singelresor sker.

Med i genomsnitt 1,7 passagerare per bil i Europa, kan andra transportsätt, såsom bussar för närvarande utgöra ett renare alternativ.

Nyhetsgrafik: Bilar står för cirka 60 procent av koldioxidutsläppen inom transportsektorn  

Elbilar allt populärare, men är de miljövänligare?

Det finns två sätt att minska koldioxidutsläppen från bilar: antingen genom att göra bilarna bränslesnålare eller genom att byta bränsletyp. Idag använder en majoritet av bilarna i Europa bensin (52 procent) men elbilar blir allt populärare.

Även om deras marknadsandel är liten (ungefär 1,5 procent av all nyregistrerade bilar) så har antalet registreringar av elbilar inom EU stadigt ökat under de senaste åren. Försälning av batteridrivna fordon inom EU ökade med 51 procent från 2016 till 2017.

Frågan om hur mycket koldioxid en bil faktiskt skapar måste inbegripa inte bara utsläppen vid körning utan även utsläppen i samband med produktion och skrotning.

Produktionen och skrotningen av en elbil är mindre miljövänlig än en bil med förbränningsmotor, och mängden utsläpp orsakade av elbilar beror på hur elektriciteten produceras.

Trots det, om man räknar på den genomsnittliga energimixen i Europa, visar sig elbilar redan vara renare än bensindrivna bilar. Då andelen el från förnybara källor beräknas öka i framtiden kommer elbilarna att bli än mindre farliga för miljön.

Koldioxidutsläpp från bilar beroende på bränsletyp och för elbilar