Gig-ekonomin: EU-regler ska ge tryggare arbetsvillkor (nyhetsgrafik)  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på hur nya EU-regler ska förbättra rättigheterna för dem som arbetar inom den så kallade “gig-ekonomin” och förbättra arbetsvillkoren.

Europaparlamentet goodkände den 16 april 2019 nya regler som inför ett nytt minimiskydd för alla anställda. Lagstiftningen ger de mest utsatta arbetstagarna med icke-typiska kontrakt och okonventionella jobb exempelvis inom ”gig-ekonomin”, alltså korttidsjobb som möjliggjorts inte minst genom appar och digitala plattformar, utökade rättigheter.

De nya reglerna skyddar arbetstagarna genom att garantera mer transparenta och förutsebara arbetsvillkor, till exempel när det gäller provanställningar, arbetstider och obligatoriska kostnadsfria utbildningar. Reglerna ska också se till att inte arbetsgivarna kan förhindra arbetstagarna från att ha andra anställningar utanför deras angivna arbetstid och att alla nyanställda får nyckelinformation om arbetsuppgifter och villkor inom en vecka. Det är ett viktigt steg för EU:s socialpolitik.

Ta en titt på vår nyhetsgrafik för att lära dig mer om de nya reglerna.

SV_working_conditions.jpg  

Flexiskydd
Digitaliseringen har medfört förändringar i arbetsformer och skapandet av nya affärsmodeller. Nya tillfälliga anställningar är vanliga och organisationers avtal med fristående arbetstagare för korttidsengagemang, den så kallade gig-ekonomin, har inneburit en framväxande marknad för okonventionella jobb.

År 2016 gällde vart fjärde anställningsavtal en icke-typisk anställningsform. Arbetsmarknaden kräver flexibla arbetskontrakt, men flexibiliteten måste kombineras med ett minimiskydd.

Kriterier för att fastställa en arbetstagares status, som det definieras av EU-domstolen.

  • En arbetstagare utför uppgifter under en viss tidsperiod efter instruktioner från en annan person mot en ersättning
  • Alla som arbetar tre timmar per vecka och 12 timmar per 4-veckorsperiod i genomsnitt
  • Om de uppfyller dessa kriterier, omfattar de nya reglerna: hushållstjänster, efterfrågebaserade-, tillfälliga- samt voucher- och plattformsbaserade tjänster. Dessutom inbegrips praktik- och lärlingstjänster.
  • Verkliga egenföretagare omfattas inte av de nya reglerna.

Nästa steg
Så snart EU-ländernas ministrar formellt godkänt de nya bestämmelserna kan de träda ikraft. Medlemsländerna har tre år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning för att följa direktivet.

EU arbetar fortlöpande på att förbättra arbetsvillkoren. Nyligen godkände parlamentet nya regler som ska underlätta för arbetande föräldrar och anhörigvårdare att bättre kombinera karriär och familj. Kammaren har också godkänt en reform för att skydda utstationerade arbetstagare.

Ledamöterna har därutöver beslutat om arbetstid, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och socialförsäkring för arbetstagare som arbetar i andra medlemsländer.