Covid-19: Öka EU:s förmåga att hantera kriser 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

EU förstärker sin civilskyddsmekanism för att effektivt svara på kriser, inklusive medicinska, såsom under covid-19.

Fonden hjälper EU-länder att hantera nödsituationer och kriser – som bränder, jordbävningar, översvämningar och för att samla in medicinsk utrustning som behövs i kampen mot covid-19.

Läs mer i vår tidslinje över vad EU gjort för att bekämpa covid-19 och midlra dess effekter.

EU:s civilskyddsmekanism genomgår en reform för att täppa igen de luckor som pandemin blottlagt.

I en omröstning den 27 april 2021 bekräftade Europaparlamentet överenskommelsen med rådet som säkerställer 3,319 miljarder euro till civilskyddsmekanismen från långtidsbudgeten för 2021-2027 och från EU:s återhämtningsinstrument.

För att kunna agera snabbare kommer kommissionen att direkt skaffa sig resurser genom RescEU. Parlamentet har också tryggat tillräckliga medel för beredskap och insatser.

EU:s skyddsmekanism räddar liv

EU:s civilskyddsmekanism, som är ett samarbetssystem där länderna hjälper varandra, har sedan starten 2001 aktiverats mer än 420 gånger i och utanför EU. Det har handlat om skogsbränder, översvämningar, havsföroreningar, jordbävningar, orkaner, industriolyckor och hälsokriser.

Under utbrottet av Coronaviruset har skyddsmekanismen använts för att stödja medlemsländer och nationella sjukvårdssystem genom att koordinera och delfinansiera leveransen av akut medicinsk utrustning och personlig skyddsutrustning i Europa och i världen.

Den har också hjälpt mer än 90 000 EU-medborgare att återvända till Europa från olika platser i världen.

EU:s civilskyddsmekanism är ett samarbetssystem där EU-länderna hjälper varandra att agera i krissituationer  

Stärker kapaciteten att agera i nödsituationer

När ett medlemsland inte längre kan hantera en katastrof kan de be om hjälp via mekanismen. Kommissionen koordinerar då agerandet och täcker minst 75 procent av transport- och driftkostnaderna.

2019 utvecklade EU en ny europeisk reserv för ytterligare kapacitet, RescEU, för att direkt assistera när medlemsländernas resurser inte räcker till.

I mitten av mars 2020 under utbrottet av pandemin innefattade RescEU även upprättande av medicinska lager för att hjälpa medlemsländer som fick slut på utrustning. Reglerna som fick Europaparlamentets stöd möjliggör för EU att stå för 100 procent av den nödvändiga finansieringen för att verkställa RescEUs kapacitet, vilken huseras av en eller flera medlemsländer.