Stöd till EU:s kultursektor under covid-19 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Kultursektorn har drabbats hårt av de nedstängningar och begränsningar för folksamlingar som införts runt om i EU för att försöka stoppa spridningen av coronaviruset.

Parlamentsledamöterna har lyft fram den särskilt utsatta situationen för de kreativa näringarna och utmaningarna för artister och konstnärer – och därför uppmanat till stöd från EU i en resolution 17 april.

Pandemin har påverkat alla och många sektorer av ekonomin har det kämpigt, men den kreativa sektorn är en av de värst drabbade. Uppträdanden över hela Europa har ställts in, festivaler, konferenser och utställningar har skjutits upp. Biografer, teatrar och museum har stängt. Film- och TV-produktioner har pausats. Det här gör att många inte kan försörja sig.

Flera medlemsländer har infört åtgärder specifikt riktade för att hjälpa arbetare inom kultursektorn. Europas kulturministrar diskuterade också stödinsatser för kulturella och kreativa näringar under coronakrisen under ett möte 8 april 2020.

EU arbetar intensivt för att skydda arbetstillfällen, men inom kultursektorn är det ofta svårt för arbetare att kvalificera sig för stöd. Därför vill parlamentets kulturutskott att EU ska införa särskilt stöd för att hjälpa sektorn att överleva krisen.

I ett brev till kommissionären för inre marknaden, Thierry Breton, och Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, föreslår ledamöterna att man ska:

  • skydda artister som kanske inte är berättigade till nationella stödsystem genom programmet Kreativa Europa
  • säkerställa att EU-medel når sektorn genom att öka finansieringen av Kreativa Europa
  • skapa ett finansiellt instrument under Europeiska investeringsfonden för att rikta medel till sektorn

– Mer bör göras på EU-nivå för att ge skräddarsydda stöd till arbetare inom kultursektorn tills det är tillbaka till det normala, sa parlamentets kulturutskotts ordförande Sabine Verheyen (EPP).

Under en diskussion i kulturutskottet den 4 maj förklarade kommissionärerna Gabriel och Breton för ledamöterna att en EU-stödplan för de kulturella och kreativa sektornerna förbereds, inom ramen för den större återhämtningsplanen. Förutom utökad flexibilitet för de innevarande programmen och strukturfonderna övervägs även direkta stödåtgärder.

Kommissionen har också gett sitt stöd till en ny plattform - Creatives Unite - som ska vara en plats där de kulturella och kreativa sektorerna kan utbyta information om initiativ som svar på coronaviruskrisen.

Läs mer om vad EU gör för att bekämpa coronapandemin.