Spårningsappar för covid-19: integritet och dataskydd ska säkerställas 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Mobilappar kan spela en roll i kampen mot covid-19, men leder också till frågor om integritet och dataskydd. Vad gör EU för att hjälpa till?

Speciella mobilappar kan spela en nyckelroll i kampen mot covid-19, särskilt som en del av nationella strategier att öppna upp och säkerställa säkert resande. EU har jobbat tillsammans med medlemsländer för att utveckla effektiva lösningar. En app kan tillgängliggöra känslig användardata, därför har parlamentet betonat att det måste säkerställas att de utvecklas säkert.

EU-kommissionen har rekommenderat ett gemensamt EU-perspektiv på spårningsappar, utvecklade för att varna personer om de har varit i kontakt med en infekterad person.

Parlamentet har, genom en resolution den 17 april och under en debatt i kammaren den 14 maj  betonat att alla digitala åtgärder mot pandemin måste ske i full överensstämmelse med lagstiftningen om dataskydd och integritet. Enligt resolutionen ska användningen av appar inte vara obligatoriskt och de bör inkludera solnedgångsklausuler, så att de demonteras när pandemin är över.

Ledamöter poängterade också behovet av anonymiserad data och sa att för att minska risken för potentiellt missbruk av den genererade datan, så bör den inte sparas i centraliserade databaser.

Dessutom sa ledamöterna att det bör göras tydligt hur apparna förväntas minska infektionen, hur de fungerar och utvecklarnas kommersiella intressen.

Tidslinje: EU:s åtgärder i kampen mot covid-19


Spårningsappar i EU

EU och flera medlemsländer har lagt fram olika digitala spårningsåtgärder med målsättningen att kartlägga, övervaka och mildra pandemin.

Kommissionen har identifierat kontaktspårningsappar, som bygger på kortdistansteknologier som exempelvis bluetooth snarare än geolokalisering, som mest lovande ur ett folkhälsoperspektiv.

De är att föredra framför spårningsappar som bygger på geolokalisering. Sådana appar samlar in uppgifter i realtid om den exakta platsen och hur individer rör sig, tillsammans med uppgifter om deras hälsa. Det innebär större risker för den personliga integriteten och väcker frågor om proportionalitet.  

Covid19-appar kan också erbjuda korrekt information till individer om pandemin, erbjuda frågeformulär för själdiagnosticering och ge rådgivning, eller erbjuda ett kommunikationsforum för patienter och läkare. Användningen av anonymiserade och aggregerade uppgifter, som samlas in av telekommunikationsoperatörer och andra digital teknikföretag, kan hjälpa till att identifiera riskområden och planera folkhälsoresurser. Att använda appar och data kan visa sig vara effektivt, men kan också exponera känsliga användaruppgifter, såsom hälsa och var du befinner dig.   

Riktlinjerna och verktygen för att utveckla covid-19-relaterade appar – utarbetade av kommissionen i samarbete med medlemsländerna, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska dataskyddsstyrelsen – syftar till att garantera tillräckligt skydd av data och begränsa inskränkningar av den personliga integriteten.

Vägledning för dataskydd är en väsentlig del av kommissionens riktlinjer och betonar att apparna fullt ut måste följa EU:s dataskyddsregler, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Den 13 maj listade kommissionen användningen av kontaktspårningsappar i riktlinjerna för att återstarta resandet i Europa, och konstaterade att de måste vara kompatibla så att människor kan använda dem oavsett var i Europa de befinner sig.

I juni, när medlemsländerna började släppa på resrestriktionerna gick de med på att säkerställa ett säkert utbyte av information mellan nationella kontaktspårningsappar för att säkerställa att resenärer kan använda sitt lands app var de än befinner sig i EU. Detta bygger på riktlinjerna för driftskompatibilitetsom avtalades i maj, som syftar till att låta nationella appar fungera sömlöst med varandra, samtidigt som de uppfyller normerna för integritet och dataskydd.

Reglerna måste följas

Juan Fernando López Aguilar, ordförande för parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, noterade den viktiga roll som appar kan spela för att mildra krisen och välkomnade införandet av kommissionens riktlinjer, men betonade att grundläggande rättigheter och dataskydd måste upprätthållas.

– Vi kommer noga följa att EU:s lagar och regler respekteras under kampen mot covid-19. Det inkluderar appar och tekniker för att kontrollera spridningsmönstren för pandemierna, säger han.

Läs mer: 10 saker EU gör för att bekämpa coronaviruset och för att mildra dess effekter

EU:s verktygslåda för spårningsappar 
  • Nationella hälsomyndigheter bör godkänna appar och vara ansvariga för att EU: s regler för personuppgifter skyddas    
  • Användare behåller full kontroll över personuppgifter. Appinstallationen ska vara frivillig och de ska tas bort så snart de inte längre behövs 
  • Begränsad användning av personuppgifter: endast data som är relevant för det aktuella syftet och platsspårning bör inte inkluderas 
  • Strikta gränser för datalagring: Personuppgifter ska inte förvaras längre än nödvändigt 
  • Datasäkerhet: Data ska lagras på en individs enhet och krypteras    
  • Interoperabilitet: Appar bör vara användbara över EU: s gränser 
  • Nationella dataskyddsmyndigheter bör involveras och konsulteras fullt ut