Covid-19: Så bekämpar EU ungdomsarbetslösheten 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Åldersgränsen för ungdomsgarantin ska höjas till 29 år enligt förslaget.  

Ungdomsarbetslöshet fortsätter att vara ett av de främsta orosmomenten efter coronakrisen. Läs mer om vilka åtgärder EU vidtar för att hjälpa unga att få jobb.

Covid-19 kan leda till framväxten av en ”lockdown”-generation, eftersom krisen drabbar ungas förutsättningar att få jobb. Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) har pandemin haft en ”förödande och oproportionerlig” effekt för unga på arbetsmarknaden, och de senaste siffrorna visar att ungdomar står inför stora hinder när det kommer till fortbildning och utbildning. Ytterligare en utmaning är många byten av jobb och att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer om EU:s insatser mot ungdomsarbetslöshet

Minska arbetslösheten i coronatider

Innan pandemin låg EU:s ungdomsarbetslöshet (15-24 år) på 14,9 procent, en nedgång från toppen på 24,4 procent 2013. I augusti 2020 hade den stigit till 17,6 procent och förväntas fortsätta stiga. Kommissionens ekonomiskaprognos sommaren 2020 förutspår att EU:s ekonomi kommer backa med 8,3 procent under 2020, den djupaste recessionen i EU:s historia. För att kompensera för de negativa effekterna för unga har EU-kommissionen föreslagit Stöd till ungdomssysselsättning – En väg till jobb för nästa generation.

Tidslinje: EU:s åtgärder för att tackla covid-19

Paketet för stöd till ungdomsanställningar består av fyra delar: 
  • En förstärkt ungdomsgaranti – en väg till jobb 
  • En framtidssäkring av EU:s yrkesutbildningspolitik 
  • En nysatsning på lärlingsutbildningar 
  • Fler åtgärder för att stödja ungas sysselsättning 

Kommissionen vill att EU-länderna ska öka sitt stöd till unga genom den ambitiösa återhämtningsplanen Nästa generation EU och EU:s nästa långtidsbudget. Medlemsländerna bör investera minst 22 miljarder euro för arbete för unga. Parlamentet och EU:s regeringar kommer att diskutera förslagen inom ramen för förhandlingarna omnästa långtidsbudget.

Vad är ungdomsgarantin?

Kommissionen föreslår att ungdomsgarantin ska förstärkas. Den lanserades vid toppen av ungdomsarbetslösheten 2013 och syftar till att säkerställa att unga (under 25 år) får ett bra erbjudande om anställning, fortbildning, lärlingsplats eller praktik inom fyra månader efter att ha blivit arbetslös eller lämnat formell utbildning.

En förstärkt ungdomsgaranti 
  • Täcker ungdomar mellan 15 och 29 år (tidigare var den övre gränsen 25) 
  • Nå ut till utsatta grupper, till exempel minoriteter och ungdomar med funktionsnedsättningar 
  • Återspegla företagens behov, tillhandahålla den kompetens som krävs och korta förberedelsekurser 
  • Ge skräddarsydd rådgivning, vägledning och mentorskap 

I en resolution som parlamentet godkände den 8 oktober välkomnade parlamentsledamöterna kommissionens förslag men kräver att mer pengar avsätts till nästa programperiod (2021-2027) för ungdomsgarantin, och kritiserade de budgetnedskärningar för åtgärder mot ungdomsarbetslöshet som Europeiska rådet enades om vid sitt toppmöte i juli.

Därutöver har parlamentet förordat ett rättsligt ramverk, som förbjuder obetalda praktik- och lärlingsplatser inom EU. Parlamentarikerna har också kritiserat att inte alla EU-länder följer de frivilliga rekommendationerna om ungdomsgarantin, och efterlyser därför ett bindande instrument.

Ta reda på vad EU gör för att stödja den ekonomiska återhämtningen från coronapandemin.

Parlamentet kräver högre ambitioner

I en resolution om EU:s sysselsättningsriktlinjer som antogs 10 juli begärde parlamentsledamöterna en översyn av de kommande riktlinjerna mot bakgrund av covid-19-utbrottet och underströk nödvändigheten av att prioritera kampen mot ungdomsarbetslöshet genom en förstärkt ungdomsgaranti.

Parlamentet stödde i juli också en ökning av budgeten för sysselsättningsinitiativet för unga (YEI), det viktigaste budgetinstrumentet för ungdomsgarantin i EU-länderna, till 145 miljoner euro för 2020.

Parlamentet förespråkade en betydande ökning av finansieringen under den kommande budgetperioden i en resolution om genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga.

Ledamöterna välkomnade att det har stöttat mer än 1,6 miljoner ungdomar sedan 2013, men efterlyste förbättringar, inklusive en höjning av åldersgränsen och fastställande av tydliga kvalitetskriterier och arbetsstandarder.

Följ vad Europaparlamentarikerna säger i sociala medier om ungdomsarbetslösheten.