Europaparlamentet instiftar journalistpris  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentet instiftar ett journalistpris för att hedra Daphne Caruana Galizia, en maltesisk grävande journalist som mördades 2017.

Daphne Caruana Galizia 1964-2017  

Daphne Cuarana Galizias journalistpris instiftades den 16 oktober 2020, på årsdagen av hennes död och kommer att belöna framstående journalistik som speglar EU:s värden.

– Priset kommer att uppmärksamma den viktiga roll som journalister spelar för att bevara våra demokratier samtidigt som det fungerar som en påminnelse om vikten av pressfrihet. Priset är utformat för att hjälpa journalister när de utför sitt viktiga och ofta farliga arbete och visar att parlamentet stödjer undersökande journalister, sade parlamentets vice talman Heidi Hautala

Pristagaren får ta emot ett pris på 20 000 euro.

Det årliga priset på 20 000 euro kommer att delas ut den 31 oktober till enskilda journalister eller ett journalistteam som arbetat tillsammans. Kandidaterna och den eventuella vinnaren väljs ut av en oberoende jury.

Vem var Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia var en maltesisk journalist, bloggare och anti-korruption aktivist som i stor utsträckning rapporterade om korruption, penningtvätt, organiserad brottslighet, försäljning av medborgarskap och den maltesiska regeringens kopplingar till Panamadokumenten. Efter trakasserier och hot mördades hon av en bilbomb den 16 oktober 2017.

Protester mot myndigheternas hantering av hennes mordutredning ledde till slut att premiärminister Joseph Muscat avgick.

Efter kritik mot brister i utredningen uppmanade parlamentsledamöterna i december 2019 att EU-kommissionen bör vidta åtgärder.

I en rapport som publicerades den 28 april 2021 listade den av Europarådet inrättade ”plattformen för att främja skydd av journalister och journalisters säkerhet” 201 allvarliga övergrepp mot mediernas frihet 2020. Den siffran innebär en ökning med 40 procent jämfört med 2019 och är det största antalet som registrerats sedan plattformen inrättades 2014. Ett rekordstort antal fysiska överfall (52 fall) och trakasserier eller försök att tysta genom skrämsel (70 fall).

Parlamentet är en stark förespråkare av fri press och uppmanade EU-länderna i en resolution i maj 2018 att trygga tillräcklig offentlig finansiering samt att främja en pluralistisk, oberoende och fri media. Parlamentet har också återigen nyligen betonat vikten av pressfrihet inom ramen för Covid-pandemin

Titta på vår Facebook Live om Dapnne Caruana Galizias journalistpris med ledamöterna.

Vilka risker utsätter sig journalister för i Europa?

För att uppmärksamma Pressfrihetens dag den 3 maj arrangerade Europaparlamentet ett seminarium på nätet: ”Vilka är de största riskerna för journalister i Europa”. Centrala ledamöter intervjuade journalister om den ökade mängden hot och attacker mot journalister och medieanställda inom EU.

Deltog gjorde bland annat Reportrar utan gränsers generalsekreterare Christophe Deloire, Veronika Munk, grundare och en av chefredaktörna för den oberoende nyhetstjänsten Telex, Nikolaj Stajkov, bulgarisk journalist och medgrundare för Antikorruptionsfonden och Frederica Angeli, redaktör på den italienska dagstidningen La Repubblica. De tre journalisterna intervjuades av parlamentarikern Heidi Hautala, vice-talman ansvarig för mänskliga rättigheter och demokratifrågor, David Casa, ledamot i parlamentets arbetsgrupp för information och kommunikationsfrågor samt Sophie In’t Veld, ledamot i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och ordförande för övervakningsgruppen för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter. Du kan se inspelningen här.


Se vad ledamöterna säger om pressfrihet och det nya journalistpriset i sociala medier.