Att förstå hur covid-19 drabbar kvinnor (nyhetsgrafik) 

 
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på hur pandemin har utökat klyftan mellan könen inom EU i vår grafik.

Ett år efter utbrottet av coronapandemin, kan de sociala och ekonomiska effekterna få långtgående konsekvenser för jämställdheten. Framsteg som gjorts kan gå om intet och ytterligare 47 miljoner kvinnor och flickor kan hamna under fattigdomsgränsen globalt.

Förra året var det 25 år sedan FN:s Pekingdeklaration antogs i syfte att främja kvinnors rättigheter globalt, men än är vägen till jämställdhet lång. Enligt det Europeiska jämställdhetsinstitutets (EIGE) index för 2020 (uppgifter från 2018) får EU 67,9 procent i jämställdhet och befinner sig därmed åtminstone 60 år från att uppnå fullständig jämställdhet med nuvarande hastighet. Sverige får 83,8 procent enligt samma index.

Ta reda på hur Europaparlamentet kämpar för jämställdhet.


Fler kvinnor i frontlinjen mot pandemin

Av de 49 miljoner som är anställda inom vård och omsorg i EU, vilka är de som främst exponerats för viruset, är ungefär 76 procent kvinnor. Den största skillnaden inom EU finns i Lettland där kvinnor utgör 88 procent av alla vårdanställda, jämfört med 53 procent på Malta.

Dessutom är kvinnor överrepresenterade i viktiga tjänstesektorer från försäljning till barnomsorg, vilka fortsatt hålla öppet under pandemin. Inom EU utgör kvinnor 82 procent av alla kassaanställda och representerar 95 procent av alla anställda inom hushållstjänster, som städning och hemhjälp.

Upptäck fler milstolpar i vår tidslinje över EU:s kamp för jämställdhet.  

Ökad otrygghet på arbetsmarknaden för kvinnor  

Ökad otrygghet på arbetsmarknaden för kvinnor

Kvinnor är också överrepresenterade i tjänstesektorn, som omfattar 84 procent av anställda mellan 15 och 64 år, och som har drabbats särskilt hårt av pandemin där många arbetstillfällen riskerar att gå förlorade. Karantänen har också påverkat särskilt kvinnodominerade sektorer av ekonomin, som barnomsorg, sekreterar- och hushållstjänster.

Över 30 procent av kvinnor inom EU arbetar deltid, och innehar en större andel av arbetena inom den informella ekonomin, som ofta har sämre arbetsvillkor, sämre sjukvårdsförmåner och andra grundläggande förmåner. De tar också oftare ledigt för att ta hand om barn och släktingar och under nedstängningarna har de oftare tvingats kombinera distansarbete och att ta hand om barn.

Läs mer om lönegapet mellan könen inom EU och vad EU gör för att minska det.

Osäkra anställningar  

Ökat våld mot kvinnor

Ungefär 50 kvinnor förlorar sina liv varje vecka inom EU på grund av våld i hemmet. Det har ökat under nedstängningarna, och begränsningarna har också medfört att det varit svårare för offer att få hjälp.

På samma gång har den ökade internetanvändningen medfört ökat könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn, och särskilt flickor, via nätet.

Vissa EU-länder har vidtagit särskilda åtgärder för att tackla könsbaserat våld i hemmet under pandemin.


I Europaparlamentet

I år kommer Europaparlamentet att uppmärksamma Internationella kvinnodagen vid sin plenarsession den 8 mars, medan jämställdhetsutskottet kommer att uppmärksamma dagen med evenemanget “Vi är starka: Kvinnor leder kampen mot covid-19” den 4 mars.