Ledamöter vill stoppa olagliga sportsändningar 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på hur Europaparlamentarikerna vill stoppa piratvisningar av livesändningar från idrottsevenemang.

Ledamöter kräver skarpare insatser för att tackla olagliga sändningar från idrottsevenemang. ©Terovesalainen/AdobeStock  

Livesändningar från idrottsevenemang spelar en viktig roll i ekonomin, och är en viktig inkomstkälla för arrangörerna av evenemanget. Men ofta visas livesändningar från evenemangen olagligt på nätet via professionella webbplatser vars affärsmodeller bygger på prenumerationer eller annonsering.

80 procent  ; av rättighetsinnehavarnas intäkter kommer från sändningsrättigheter

Detta inkräktar på upphovsrätten och kan dessutom medföra en säkerhetsrisk för användare som riskerar att utsättas för virus och skadlig kod, eller att deras data stjäls, exempelvis för kreditkortsbedrägerier.

Idrottsevenemang och upphovsrätt

Idrottsevenemang kvalificerar sig inte per definition för upphovsrättsskydd eftersom de inte definieras som ”verk” enligt EU:s upphovsrättsregler, även om inspelningen av ett idrottsevenemang är det. Vissa länder har infört särskilda regler för livesändningar, men de är inte harmoniserade på EU-nivå.


Snabba rättsliga åtgärder

Eftersom livesändningar från idrottsevenemang har ett ekonomiskt värde som är begränsat i tid – det vill säga så länge evenemanget pågår, är utrymmet att agera mot pirater litet.

De nuvarande processerna för att agera mot piraterna och olagliga sändningar tar lång tid, kan inte tillämpas direkt och är därför inte så effektiva. Ledamöterna konstaterar att den bästa åtgärden är att omedelbart stänga ner den olagliga sändningen.

- Piratsändningar från idrottsevenemang är en stor utmaning för arrangörerna. Problemet med nuvarande åtgärder är att tillämpningen kommer för sent. Betänkandet uppmanar kommissionen att klargöra och anpassa den existerande lagstiftningen, inklusive möjligheten att utfärda förelägganden som kräver att det icke-godkända innehållet blockeras eller tas bort i realtid, sade föredragande Angel Dzhambazki (ECR, Bulgarien). 

Så vill ledamöterna tackla de olagliga sändningarna

Betänkandet som kammaren godkände den 19 maj kräver en förlängning av de existerande rättigheterna till livesändningar. Det uppmanar EU-kommissionen att föreslå konkreta åtgärder särskilt anpassade för livesändningar av idrottsevenemang, som tillåter att innehåll eller tillgång till innehåll omedelbart kan plockas bort utan att den lagliga livesändningen blockeras.

Borttagandet av det olagliga innehållet bör ske omgående efter att anmälan mottagits och inte senare än 30 minuter efter att evenemanget startat. De nya reglerna bör rikta in sig på de professionella illegala aktörerna, och inte tittarna som sällan är medvetna om att de tittar på olagligt innehåll.

Reglerna ska inte gälla för liveinnehåll på plats eller videoinnehåll taget av publiken eftersom det inte inkräktar på några rättigheter och är en integrerad del av fankulturen.