Res säkert med EU:s digitala covid-intyg  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på hur EU:s nya digitala covid-intyg (EUDCC) gör det möjligt för dig att resa säkert inom Europa under pandemin.

Hur funkar EU:s digitala covid-intyg?

Intyget visar om innehavaren blivit vaccinerad, har ett negativt testresultat eller har återhämtat sig från covid-19 under de senaste sex månaderna.

Det utfärdas av nationella myndigheter.

Informationen finns i form av en QR-kod som kan vara elektronisk (exempelvis på din telefon eller läsplatta), utskriven och skannad vid resan.

Intyget är kostnadsfritt.

Systemet ska infördes den 1 juli och kommer att finnas på plats under 12 månader och omfattar alla 27 EU-länder liksom några icke-EU-länder.

Få den senaste information om vilka länder som är anslutna.

Kan jag använda det för att resa?

Nej, du behöver fortfarande ditt pass eller andra godkända identitetshandlingar (exempelvis ditt nationella ID-kort).

Du måste inte ha intyget för att kunna resa (de nationella kraven fortsätter då att gälla). Men det ska underlätta resandet, exempelvis att du som innehavare inte skulle behöva sitta i karantän.

Men, om särskilda omständigheter uppstår i ett EU-land (t.ex. att en ny virusvariant uppstår eller sprids).


Vad omfattar EU:s digitala covid-intyg?

Testerna som erkänns i intyget är nukleinsyraamplifieringstester (NAAT, såsom RT-PCR-tester) och snabba antigentest.

Testerna kommer att leda till två möjliga intyg inom ramen för EUDCC:

  • Test-intyg som indikerar innehavarens resultat, typ och test, och datum för provtagningen.
  • Återhämtningsintyg bekräftar att innehavaren tillfrisknat från en SARS-CoV-2-infektion efter ett positivt NAAT-test.


Antikroppstester erkänns inte även om detta kan komma att ändras.

EU-kommissionen kommer att mobilisera 100 miljoner euro enligt det nya nödhjälpsinstrumentet för att köpa covid-testerna som behövs för test-intyget.

Det nya intyget ska underlätta resande©AdobeStock/ToneFotografia  

Skydd av personliga uppgifter

EUDCC-appen kommer att respektera EU:s dataskyddsregler enligt GDPR och kommer bara att innehålla information som är absolut nödvändig för att trygga säkert resande. Den personliga informationen som inbegrips i intygen kommer att behandlas av de ansvariga myndigheterna i destinationslandet, i eventuella transitländer, samt av transportföretaget, exempelvis flygbolaget, men bara för att bekräfta och verifiera innehavarens vaccination, testning eller återhämtning.

Informationen kommer bara att behållas under reseperioden och kommer inte att lagras så snart systemet tagits bort.

Europaparlamentet gav grönt ljus till det digitala covid-intyget vid plenarsessionen den 9 juni.

Mer om EU:s insatser för att tackla pandemin