Internationella kvinnodagen – dags att fokusera på obetalt omsorgsarbete 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Kvinnor utför fortfarande det mesta av det osynliga omsorgsarbetet. Europaparlamentet vill uppmärksamma situationen, som förstärkts av pandemin. Se vår video.

Restriktionerna har inneburit mer arbete på distans, vilket medfört konflikter mellan arbete och privatliv. Kvinnor utför fortfarande majoriteten av det obetalda omsorgsarbetet, vilket inbegriper barnomsorg och att ta hand om äldre familjemedlemmar.

Coronapandemin har troligtvis ytterligare gjort situationen mindre jämställd och försök att kombinera arbete och familjeliv har haft en dramatisk påverkan på kvinnors mentala hälsa.Statistik visar också att det ökade obetalda omsorgsarbetet och distansarbetet har slagit hårt mot balansen mellan arbete och privatliv och kvinnors mentala hälsa. Se mer i vår grafik

Kvinnor är överrepresenterade bland låginkomsttagare i de flesta EU-länder och inom sjukvårdssektorn som har varit särskilt pressad.

Ta reda på mer om Europaparlamentets kamp för jämställdhet