Världen 

Artiklar i denna kategori 

Motorväg under rusningstid i Kiev, Ukraina.  ©Goinyk/AdobeStock        

Världen 
 

EU har stöttat sina grannländer österut och på västra Balkan för att hantera utbrottet av covid-19, men planerar också för framtida relationer.

cover picture for Press Freedom article        

Covid-19-krisen har drabbat mediebranschen hårt – detta i en tid när den har en särskilt avgörande roll i att ge trovärdig information och motverka att desinformation om pandemin.

Video om relationen mellan EU och Turkiet        

Tvivel över respekten för grundläggande rättigheter samt det militära ingripandet i Syrien har inneburit att relationerna mellan EU och Turkiet omvärderats. Hur ser samarbetet ut idag?