Världen 

Artiklar i denna kategori 

       

Världen 
 

Afrika och EU måste upprätta ett nytt partnerskap mellan jämlikar, som fokuserar på människors behov och är anpassat för behoven i en värld efter covid.

       

Världen 
 

EU har stöttat sina grannländer österut och på västra Balkan för att hantera utbrottet av covid-19, men planerar också för framtida relationer.

       

Covid-19-krisen har drabbat mediebranschen hårt – detta i en tid när den har en särskilt avgörande roll i att ge trovärdig information och motverka att desinformation om pandemin.