Slut på "banankriget": vem vinner och vem förlorar? 

 
 

Dela den här sidan: 

Utskottet för internationella handel ställer sig bakom avtal om lägre avgifter för bananimport från Latinamerika.©BELGA_AFP_Ernesto Benavides  

EU är världens största bananimportör och kampen om att stilla européernas aptit är stor mellan bananexporterade länder. Utskottsledamöter ställde sig nyligen bakom en överenskommelse som sätter punkt för en segdragen handelstvist om bananer. Den öppnar upp EU-marknaden för multinationella bolag som säljer latinamerikanska bananer, men ledamöter varnar att den kan slå hårt mot små bananproducenter i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Europaparlamentets utskott för internationell handel gav den 17 januari grönt ljus till en överenskommelse om bananhandel från 2009 mellan EU, en grupp latinamerikanska länder och USA (Genèveavtalet).


Enligt överenskommelsen ska EU gradvis sänka sina tullsatser på bananexporten från Latinamerika från nuvarande nivå på 176 euro/ton till 114 euro/ton fram till 2017. Den andra sidan ska avbryta alla åtgärder mot EU inom WTO om snedvriden konkurrens.


Lösning av banantvisten


Parlamentet väntas rösta den 3 februari om överenskommelsen, som sätter punkt för en tvist som har pågått i 16 år.


1993 började EU att ge fördelaktiga tullvillkor för länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länder) för att stödja små bananplantager i dessa länder. Det innebar att AVS-bananer i stor utsträckning fick tullfri tillgång till EU:s marknad.


I Latinamerika, som fick högre tullavgifter, ägs många plantage av stora amerikanska bolag, exempelvis Dole och Chiquita. AVS-ländernas förmånsbehandlingen innebar att relativt små bananplantage i dessa länder kunde konkurrera med de amerikanska jättarna.


Men WTO fann vid flera tillfällen att EU bröt mot internationella handelsregler. USA införde strafftullar och tog ut höga avgifter för import av europeiska varor, exempelvis kaschmir från Skottland och camembert från Frankrike.


EU har gått med på att sänka tullavgifterna för import av latinamerikanska bananer.


Vilken påverkan?


För europeiska konsumenter kan överenskommelsen innebära lägre priser - eftersom konkurrensen mellan AVS-länderna och Latinamerika kommer att bli tuffare.


AVS-länderna kommer troligtvis att förlora marknadsandelar till mer effektiva latinamerikanska producenter när EU:s tullsatser sänks.

För stärka konkurrenskraften och lindra sociala konsekvenser ingår ett stödpaket på upp till 200 miljoner euro till bananexportörer i AVS-länderna i överenskommelsen. Utskottets ledamöter tycker att det behövs ytterligare stöd och insisterar även på att standarder för anständigt arbete måste respekteras.

Ledamöter från GUE/NGL och De Gröna/EFA röstade emot att parlamentet ska stödja avtalet. De anser att avtalet hotar grundläggande rättigheter för små producenter och stärker positionen för amerikanska multinationella bolag som kontrollerar bananmarkanden i Latinamerika.


I utskottet röstade 18 ledamöter för och 5 ledamöter emot.Bananer 
  • Bananer är världens fjärde största gröda efter ris, vete och majs 
  • Indien och Brasilien är världens största bananproducenter 
  • EU världens största importör, 2008 köpte EU 5,4 miljoner ton bananer, 72.5% från Latinamerika, 17% från AVS-länderna 
  • Latinamerika största bananexportören 
  • Endast 20 procent av den globala produktionen omfattas av den internationella handeln