En av sex personer i världen utan rent vatten 

 
 

Dela den här sidan: 

Säkert dricksvatten - en bristvara©GETTY  

Säkert dricksvatten är en bristvara i flera länder. Varje år dör 1,5 miljoner människor på grund av förorenat vatten. 2,5 miljarder människor lever med väldigt enkla sanitära förhållanden och en av sex personer i världen har inte tillgång till säkert dricksvatten. Politiker från EU och AVS-länderna vill ha åtgärder på plats för att tackla problemet. De föreslår exempelvis bättre sanitet, skydd av regnskogar och att förorenaren ska stå för kostnaderna.

EU-parlamentariker mötte den 14-18 maj kollegor från länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS). En av frågorna på agendan för mötet i Budapest var förorenat vatten.


I utvecklingsländerna dumpas 70 procent av industrins avfall obehandlat i vattnet, vilket orsakar föroreningar. Industrin, jordbruket och utsläpp orsakar stor skada, men den största boven är avföring. Effekterna av detta är dramatiska. Enligt FN dör ett barn var 20:e sekund på grund av dålig sanitet.


- En bra sanitär infrastruktur är den viktigaste förutsättningen för hälsa, säger EU-ledamoten Christa Klass (EPP, Tyskland) som har skrivit en resolution om förorenat vatten tillsammans med Bobbo Hamatoukour parlamentariker från Kamerun.


Ett bra system för avloppsvatten är kostsamt, och många av AVS-länderna saknar de finansiella förutsättningarna. Men i takt med att flera länder allt mer urbaniseras blir det en nödvändighet att leverera rent vatten och hantera avfall.


Förorenaren betalar, bland förslagen för att tackla problemet


EU-AVS-parlamentarikerna föreslår bland annat innovativa lösningar som klortabletter för att bekämpa epidemier som kolera, med koppling till förorenat vatten. Dessutom anser parlamentarikerna att EU:s medlemsstater och AVS-länderna ska vidta åtgärder för att förebygga att vattnet påverkas av industrin, avskogning, gruvdrift, kemisk produktion och utbredd användning av pesticider. Förorenaren ska betala, tycker parlamentarikerna.

EU-AVS-möte 14-18 maj i Budapest  

Ett av millennieutvecklingsmålen är att 2015 ska antalet personer utan tillgång till rent vatten halveras.


Brittiska ALDE-ledamoten Fiona Hall:

- Vi måste bli mer samstämda i vår politik. Vi undertecknar millenniemålen, samtidigt som vi låter europeiska gruvföretag komma undan med att förorena vatten eftersom vi inte insisterar på respekt av goda normer utomlands.


Skydda skogarna


Tropiska skogar spelar också en viktig roll. De lagrar stora mängder kol och bidrar till att reglera temperatur och generera regn.


Bobbo Hamatoukour parlamentariker från Kamerun:

- Om vi inte uppmärksammar klimatförändringar, då kommer vi inte längre att ha något vatten. Vi måste även skydda skogarna som skyddar vattenkällorna.


EU-AVS Water Facility


2004 sattes "EU-AVS Water Facility" upp för att ge vatten och grundläggande sanitär utrustning till fattiga och för att förbättra hanteringen av vattenpolitiken i AVS-länderna. Den har fått 200 miljoner euro budgeterat från den tionde europeiska utvecklingsfonden (2008-2013).