Parlamentet stänger kryphål i förbud mot hajfensfiske 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Ledamöterna röstade på torsdagen för att ta bort undantag i EU-lagen som förbjuder hajfensfiske, det vill säga att fenorna skärs av medan resten av hajen dumpas i havet. Samtidigt antogs också en text om fiskepolitikens internationella dimension, som arbetats fram av miljöpartisten Isabella Lövin.

Hajfensfiskeförbudet från 2003 tvingar visserligen fiskarna att behålla hela hajkropparna ombord, men vissa undantag gjorde det svårt att kolla om lagen efterföljdes. Fenor och kroppar fick landas i olika hamnar har det nämligen varit svårt att jämföra antalet fenor med kroppar. Med dagens omröstning blir det förbjudet att ta bord fenorna till sjöss.


Många hajarter är väldigt känsliga för överfiske. De senaste åren har en del hotats av utrotning just på grund av en dramatisk ökad efterfrågan på hajprodukter, särskilt fenor.


Isabella Lövins betänkande innehåller en rad förslag på hur EU ska ta ledningen i kampen för ett hållbart fiske på världshaven. Det handlar om åtgärder som att det bara ska vara tillåtet att fiska där det finns överskott av fisk som andra länder inte behöver, att fartygsägare själva ska betala för fiskelicenser, stopp för EU-fartygens flagg-hoppning mellan olika flaggstater och mer transparens för privata avtal.


Isabella Lövin kommenterade:

– Vi har uppnått något som är ganska anmärkningsvärt. Vi kom överens om att EU bara ska förhandla fiskeavtal där det finns ett tydligt och vetenskapligt bevisat överskott på fisk som inte behövs av lokala fiskare eller människor som bor i regionen. Vi har också infört en människorrättsklausul så att avtalen ska suspenderas om det pågår övergrepp mot mänskliga rättigheter.