Parlamentet kräver bättre djurtransporter och hårdare straff vid regelbrott  

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Alltfler djur transporteras inom EU under undermåliga förhållanden. För att få stopp på det måste man se till att EU:s djurskyddsregler verkligen efterföljs, ha fler inspektioner och se till att regelbrott leder till avskräckande påföljder. Det krävde ledamöterna i en resolution på onsdagen. Vidare bör EU uppmuntra att lokala slakterier används och att det införs en åttatimmarsgräns för resor.


– Mahatma Gandhi sa att en nations storhet och dess etiska framsteg kan bedömas av hur man behandlar sina djur. Vi bör göra allt som står i vår makt för att minska deras lidanden. Våra krav på att minska transporterna för djur, inklusive konkreta steg i riktning mot en åttatimmarsgräns för djur som ska slaktas visar att vi verkligen bryr oss om djurens välbefinnande, sa Janusz Wojciechowski (ECR, PL), som lett parlamentets arbete med resolutionen. Texten antogs med 555 ja-röster mot 56 nej-röster och 34 nedlagda röster.


Antalet djurtransporter inom EU ökade betydligt mellan 2005 och 2009, som exempel var ökningen för grisar 70 procent. En tredjedel av dessa resor tog åtta timmar eller mer.

Fler inspektioner och strängare påföljder
För att få bukt med de upprepade hälsoproblemen under transporterna måste man se till att de lagar som finns i EU:s länder verkligen följs, skriver ledamöterna. Dessutom bör fler på plats-inspektioner utföras och de nationella påföljderna vid överträdelser bör harmoniseras och bli mer avskräckande än de är idag.


Åttatimmarsgräns kommer inte att räcka
Man bör återigen överväga att införa åtgärder för att begränsa längden på djurens resor till slakterier till åtta timmar, men det bör finnas vissa geografiska undantag och vissa vetenskapligt grundade undantag för vissa arter, säger ledamöterna.


De påminner dock om att en åttatimmarsgräns i sig inte räcker för att förbättra djurens välbefinnande eftersom detta ofta snarare beror på hur fordonen är utformade och en god hantering av djuren.
Parlamentet efterfrågar därför vetenskapligt grundade förbättringar av transportvillkoren, bland annat för utrymmet och tillgången till vatten.


Stöd för lokala slakterier
För att undvika onödigt långa transporter bör EU bidra till att skapa korta och överskådliga leveranskedjor och vidta åtgärder för att minska nedläggningarna av små, lokala slakterier och för att främja lokal köttproduktion.