Ny lag ska minska koldioxidutsläppen från bilar 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

©BELGA/PRESSASSOCIATION/D.Thompson  

På tisdagen röstade parlamentet ja till att begränsa koldioxidutsläppen från personbilar till i genomsnitt 95 gram per kilometer år 2020. Det kommer också att bli möjligt att använda så kallade superkrediter, det vill säga att bilar som släpper ut extremt lite kan viktas mer än övriga bilar när man räknar ut genomsnittsutsläppen för en biltillverkare.

– Kompromissen innebär att Europa fortsätter att ligga i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Målet på 95g skulle spara 15 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år… Vi inför också nya testmetoder som ligger närmare verkligheten, sa den tyske kristdemokraten Thomas Ulmer, som lett parlamentets arbete med lagen. Lagen, redan provisoriskt överenskommen med rådet, antogs med 499 ja-röster mot 107 nej-röster och 9 nedlagda röster.


Superkrediter


Under perioden 2020 till 2022 kommer tillverkarna att kunna använda sig av ”superkrediter”, där bilar som är extremt utsläppssnåla kan viktas mer än andra när man räknar ut en tillverkares genomsnitt. Under år 2020 kommer en bil som släpper ut mindre än 50g koldioxid/km att räknas som två bilar, under 2021 räknas en sådan bil som 1,67 bilar och år 2022 räknas den som 1,33 bilar. Efter det räknas alla bilar lika mycket.


Målet med 95g/km kommer att fasas in under år 2020, då det bara kommer att gälla för 95 procent av de nya bilarna.


För ett mer realistiskt testsystem


Det nya testsystem för bilar som FN håller på att ta fram (World Light Duty Test Procedure, WLTP) och som väntas vara bättre på att visa vilka utsläpp som verkligen bildas under vanliga körförhållanden bör träda i kraft så snart som möjligt. EU-kommissionen har sagt att den stöder en deadline år 2017.


Ledamöterna noterar att studier som nyligen publicerats visar att flera tillverkare har missbrukat svagheter i det testsystem som gäller idag för att få fram officiella siffror på bränsleanvändning och utsläpp som är långt ifrån vad man skulle få under vanlig körning.


Vad händer nu?


Innan reglerna formellt träder i kraft ska de också bekräftas av EU-ländernas ministerråd.