En gemensam laddare för alla mobiltelefoner 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Dagens omröstning är ett viktigt steg på väg mot enhetliga mobilladdare ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK/McPHOTO/ODE  

Alla mobiltelefoner som säljs i EU ska ha gemensamma laddare, enligt en ny EU-lag som ledamöterna antog på torsdagen. Med en gemensam laddarstandard blir det mindre avfall, kostnader och krångel, säger de. Lagen, det uppdaterade direktivet för radioutrustning, är resultatet av en informell överenskommelse med EU-ländernas ministerråd.

– Det moderniserade direktivet för radioutrustning är ett effektivt verktyg för att hindra störningar mellan olika enheter av radioutrustningar. Jag är särskilt nöjd med att vi enades om att införa en gemensam laddare. Detta gagnar både konsumenter och miljön. Det kommer att stoppa laddartrasslet och 51 000 ton av elektronikavfall varje år, säger tyska socialdemokraten Barbara Weiler, som lett parlamentets arbete med ärendet.


Direktivet innehåller harmoniserade regler för att sälja radioutrustning som mobiltelefoner, elektroniska bilnycklar och modem på EU:s inre marknad. Reglerna strävar efter att hålla jämna steg med det växande antalet, och ökade utbudet av, radioutrustningsenheter och se till att de inte stör varandra samtidigt som grundläggande hälso- och säkerhetskrav respekteras.


Gemensam laddare


Efter krav från parlamentet säger direktivet att utrustning som säljs inom EU, särskilt mobiltelefoner, ska vara kompatibla med en gemensam laddare eftersom det både gör det lättare att använda dem och minskar onödiga avfall och kostnader. Rent formellt blir det kommissionen som beslutar vilka specifika typer av radioutrustning som måste uppfylla dessa krav, står det i direktivet.


Spårning av osäker radioutrustning


Direktivet ger myndigheterna ytterligare verktyg till marknadskontroll för att spåra radioutrustade produkter som inte uppfyller de nya säkerhetsreglerna.


Genom att använda uppgifter som lämnats av medlemsländerna, och efter en noggrann utvärdering, ska kommissionen identifiera vilka typer av utrustningar som måste registreras innan de kan placeras på marknaden. En liknande databas används redan i USA.


Nästa steg


Direktivet antogs av 550 röster mot 12, med 8 nedlagda röster. Det behöver fortfarande formellt godkännas av rådet. Medlemsländerna har sedan två år på sig att föra in reglerna i sina nationella lagar och tillverkarna får ytterligare ett år på sig att uppfylla reglerna.