Parlamentet vill ha hårdare tag mot plastpåsar 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Parlamentet vill stoppa engångs-plastpåsar för att minska föroreningarna ©BELGAIMAGE/PRESSASSOCIATION/R.Vieira  

EU-länderna bör se till att man minskar förbrukningen av de vanligaste och mest nedskräpande plastpåsarna med minst 80 procent fram till år 2019, tycker parlamentet som på onsdagen antog ett lagförslag om just detta. Ledamöterna rekommenderar att man använder skatter och avgifter, förbud eller reklamregler för att nå målet. Plastpåsar som skräpar ner är ett enormt miljöproblem och är särskilt allvarligt i sötvattensekosystem och marina ekosystem.

– Idag har parlamentet röstat för starka EU-regler som ska minska plastpåsanvändingen och plastpåsskräpet. Vi röstade för bindande europeiska mål om minskad förbrukning och ett krav på att plastpåsar inte får vara gratis. Som flera föregångsländer har visat kan man kraftigt minska mängden plastpåsar om man bara för en konsekvent politik. Att snabbt fasa ut plastpåsar är en lätt lösning på det svåra problemet med plastavfall i naturen, sa danskan Margrete Auken (gröna gruppen), som lett arbetet med plastpåsreglerna. Hon fick stöd för sitt förslag med 539 ja-röster mot 51 nej-röster och 72 nedlagda röster.


Målet: minska med hälften till år 2017, med 80 procent till år 2019


Tunna plastbärkassar (tunnare än 50 mikrometer) är den vanligaste sortens plastpåsar i EU och är svårare att återanvända än tjockare modeller och blir därför lättare avfall. De sprids också lättare ut i miljön.


EU-länderna bör åtminstone halvera sin konsumtion av plastpåsar till år 2017 och minska den med 80 procent till år 2019, säger ledamöterna. De föreslår åtgärder i stil med skatter, avgifter, förbud eller reklamregler för att hindra handeln att ge bort gratis plastpåsar, med undantag för väldigt lätta plastpåsar som används för att slå in fuktiga livsmedel som säljs i lösvikt, exempelvis rått kött, rå fisk och mejeriprodukter.


Plastkassar som används för att slå in torra oförpackade livsmedel som säljs i lösvikt, som frukt, grönsaker och godis bör successivt bytas ut mot påsar av returpapper eller som är biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Kraven på förpackningar som är återvinningsbara genom kompostering bör ändras så att en europeisk standard för trädgårdskompostering kan tas fram, säger ledamöterna


Bakgrund


År 2010 använde en genomsnittlig EU-medborgare 198 plastbärkassar, varav ungefär 90 procent var lätta. Om inga åtgärder vidtas väntar förbrukningen öka ännu mer. Enligt EU-kommissionens beräkningar blev mer än åtta miljoner plastpåsar till skräp under år 2010.


Vad händer nu?


Europaparlamentet har med dagens omröstning avslutat sin första läsning av lagförslaget, för att sammanfatta och befästa det arbete man har gjort hittills och överlämna det till det parlamentet som väljs 22-25 maj. Detta innebär att de ledamöter som tillträder efter valet kan bygga vidare på det arbete som gjorts under denna mandatperiod.