Ja till fyra nya kommissionärer som ersätter nyvalda parlamentsledamöter 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Commissiners hearings - L to R, top to bottom:Ferdinando NELLI FEROCI, Jacek DOMINIK, Martine REICHERTS, Jyrki KATAINEN  

De fyra personer som nominerats till EU-kommissionärer efter tidigare kommissionärer som avgick då de blev invalda i Europaparlamentet i maj i år, godkändes av Europaparlamentet på onsdagsmorgonen. De fyras mandat slutar samtidigt som alla andra kommissionärer, det vill säga den 31 oktober 2014. På måndagskvällen frågades kommissionärskandidaterna ut av olika parlamentsutskott.

I omröstningen om de nya kommissionärernas utnämning fick de 432 ja-röster mot 170 nej-röster och 32 nedlagda röster. Enligt bestämmelserna i parlamentets arbetsordning föregicks omröstningen av utfrågningar i de utskott som har samma ansvarsområde som de nya kommissionärerna. Se mer om dessa utfrågningar i pressmeddelandet (länk nedan).


Kandidater och ansvarsområden

Jyrki Katainen (Finland) för Ekonomiska och monetära frågor samt euron, som ersättare till Olli Rehn.

Ferdinando Nelli Feroci (Italien) för Näringsliv och företagande, som ersättare till Antonio Tajani.

Martine Reicherts (Luxemburg) för Rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap, som ersättare till Viviane Reding.

Jacek Dominik (Polen) för Ekonomisk planering och budget, som ersättare till Janusz Lewandowski.


Vad händer nu?

Det sista steget är ett godkännande i ministerrådet, vilket väntas ske inom kort. Bakgrundsinformation om de fyra kandidaterna finns på ansvariga utskotts respektive hemsidor (via pressmeddelandet om utfrågningarna).