Miljötinget i Dalarna och Gävleborg vinner EU-pris 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Medborgarpris till enastående européer  

Miljötinget i Dalarna och Gävleborg har i år vunnit det Europeiska Medborgarpriset - Europaparlamentets pris för enastående européer.

I motiveringen till priset betonade Europaparlamentet att Miljötinget ger ungdomar de praktiska verktyg de behöver för att göra skillnad och engagera sig mer i arbetet för att göra vår värld hållbar.


– Jag är självklart jätteglad över priset och för att få vara med i ett sådant fint sammanhang som Miljötinget. Jag vill tacka alla inblandade som gjort vår verksamhet möjlig, säger Matilda Mattsson, projektledare för Miljötinget.


Miljötinget, som är Nordens största miljöarrangemang för unga driven helt av unga, nominerades av Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C).


– Jag är otroligt glad över att EU:s medborgarpris går till Miljötinget. Miljötinget är ett lysande exempel hur man på ett positivt sätt kan mobilisera unga för att diskutera nutida liksom framtida utmaningar och möjligheter. De tangerar samma frågor som vi på Europaparlamentet debatterar dagligen som djurhälsa, utsläppsrätter, giftfri vardag och cirkulär ekonomi, säger Fredrick Federley.


– Miljötinget är därför en förebild som för samman unga i Dalarna och Gävleborg, synliggör deltagarnas engagemang och nyttjar den enorma kraften för en bättre värld.

En prisceremoni med utdelning av en hedersmedalj kommer att hållas i Dalarna i början av nästa år. Vinnarna kommer också att bjudas in till ett gemensamt evenemang i Bryssel i februari.


Det Europeiska medborgarpriset har delats ut sedan 2008 till medborgare eller organisationer som har bidragit till att främja ömsesidig förståelse och närmare integration mellan EU-invånare, underlättat för samarbete över gränser och mellan länder inom EU eller gett uttryck för värderingarna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.