Dela den här sidan: 

Den växande oron för att hormonstörande ("endokrina") kemikalier kan skada folkhälsan är temat för en debatt med EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis ikväll vid 19-tiden. Forskare kopplar ihop dessa kemikalier, som finns i flera vardagliga produkter, med missbildningar hos foster och genitala missbildningar, cancer och infertilitet. Ledamöterna kommer att be kommissionen förklara de förseningar som skett i arbetet med att ta fram kriterier för att identifiera och klassa dessa ämnen.

Kriterierna skulle egentligen ha varit klara i december 2013.


Sverige har tagit EU-kommissionen till EU-domstolen på grund av denna underlåtenhet att agera och förra månaden bestämde ministerrådet sig för att ge Sverige stöd i processen.


I mars 2013 antog parlamentet en resolution som uppmanade EU att vidta åtgärder för att minska utsattheten för hormonstörande ämnen, som tros kunna leda till försämrad spermiekvalitet, för tidig pubertet och vissa sorters cancer och störningar. Resolutionen hade arbetats fram av den dåvarande svenska parlamentarikern Åsa Westlund (S).


Hormonstörande ämnen kan bland annat hittas i bekämpningsmedel, leksaker, medicintekniska produkter och kosmetik.


Debatten kan följas live via EP Live eller EbS+.