Hundra år sedan folkmordet på armenier - dags att normalisera turkisk-armeniska relationer 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Minnesmonument över folkmordet på armenierna i Armeniens huvudstad Jerevan ©BELGA_DPA_J.Kalaene  

Armenien och Turkiet bör utnyttja hundraårsminnet av det armeniska folkmordet som ett lämpligt tillfälle för att upprätta diplomatiska förbindelser, öppna gränsen och lägga grunden för ekonomisk integration, säger Europaparlamentet i en resolution som antogs på onsdagen. Parlamentets ledamöter betonar vikten av att Turkiet erkänner folkmordet på armenierna för att bana väg för en verklig försoning mellan de turkiska och armeniska folken och hyllar påve Franciskus uttalande i frågan.

Europaparlamentet uppmanar Armenien och Turkiet att titta på exempel på andra framgångsrika försoningar som skett mellan europeiska nationer genom att villkorslöst ratificera och tillämpa protokollen om upprättandet av diplomatiska förbindelser, genom att öppna gränsen och aktivt förbättra sina förbindelser, i synnerhet det gränsöverskridande samarbetet och den ekonomiska integrationen.


Europaparlamentet lovordar "det budskap som Hans helighet påven Franciskus förmedlade den 12 april som var att hedra hundraårsminnet av det armeniska folkmordet i en anda av fred och försoning".


Ledamöterna välkomnar de uttalanden som Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu gjort för att uttrycka deltagande med och erkänna grymheterna mot de osmanska armenierna och uppmanar Turkiet att utnyttja hundraårsminnet av det armeniska folkmordet som ett lämpligt tillfälle för att fortsätta sina ansträngningar, bl.a. att öppna arkiven, för att komma till rätta med sitt förflutna, erkänna folkmordet på armenierna och på så sätt bana väg för en verklig försoning mellan de turkiska och armeniska folken.


De uppmanar också Turkiet att med ärligt uppsåt inventera det armeniska och det övriga kulturarv som förstördes eller lades i ruiner under det förra århundradet, inom dess jurisdiktion.


Ledamöterna hedrar minnet av de en och en halv miljon oskyldiga armeniska offer som miste livet i det osmanska riket för hundra år sedan.

Parlamentet föreslår att en internationell minnesdag för folkmord inrättas för att ännu en gång påminna om alla världens människors och nationers rätt till fred och värdighet.

Bana väg för en verklig försoning mellan de turkiska och armeniska folken

Parlamentets resolution om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet 

1,5 miljoner  ; armenier försvann i det osmanska riket under åren 1915-1917