Slutet för roaming-avgifter och orättvis tillgång till internet i sikte 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Från 15 juni 2017 avskaffas "roamingavgfiter" för användning av mobilen utomlands.© AP/European Union/EP  

På tisdagen antog parlamentet slutgiltigt en ny EU-lag som förbjuder extra "roaming"-avgifter för mobilanvändning i andra EU-länder från juni 2017. Det nya telekompaketet innehåller också regler om tillgång till snabbt internet.

- Alla har väntat på avskaffandet av roamingavgifterna: vanligt folk, nystartade företag, småföretag och alla sorters organisationer, sa föredragande Pilar del Castillo (EPP, ES) under debatten inför antagandet.

-Tack vare avtalet kommer Europa att bli den enda region i världen som rättsligt garanterar ett öppet internet och nätneutralitet. Principen om nätneutralitet kommer att gälla direkt i alla EU-länder. Lagen ser också till att vi inte kommer att få internet i två hastigheter.


I och med att ledamöterna avvisade alla ändringsförslag till rådets första läsning antog de den nya lagen.


Extra roaming-avgifter för mobilsamtal, att skicka textmeddelanden och att använda mobilt internet i andra EU-länder (inklusive EES-området) förbjuds från 15 juni 2017.


Redan från 30 april 2016 sänks taket för roaming-avgifterna (dvs. de som läggs på det pris kunden redan betalar i hemlandet) till:


  • 0,05 euro per minut för utgående röstsamtal
  • 0,02 euro för textmeddelanden (SMS), eller
  • 0,05 euro per megabyte för mobilt internet.

Avgiftstaket för inkommande samtal avgörs senare i år och förväntas vara betydligt lägre än för utgående samtal.


Återställa kostnaderna och förhindra missbruk

Om mobiloperatörerna efter införandet av den nya EU-lagen kan bevisa att de inte kan säkra intäkterna och att regelförändringarna påverkar den inhemska prissättningen kan nationella tillsynsmyndigheter (i Sverige Post- och telestyrelsen) i undantagsfall ge dem rätt till att införa tilläggsavgifter för att väga upp mot den ekonomiska förlusten. I förhandlingarna fick parlamentet dock garantier på att de nationella tillsynsmyndigheterna får ändra eller avslå alla tilläggsavgifter som anses ogrundade.


För att skydda industrin mot missbruk som till exempel "permanent roaming" kan mobiloperatörer under vissa omständigheter fortfarande få ta ut en liten avgift, lägre än det nuvarande taket, enligt en "policy för skälig användning". De exakta detaljerna kring detta kommer att fastställas av EU-kommissionen och tillsynsmyndigheterna för telekomområdet längre fram.


Fri tillgång till internet

Den nya lagen tvingar internetleverantörerna att behandla all nättrafik på lika. De får till exempel inte blockera eller sakta ner internet för ett visst innehåll, för vissa appar eller tjänster eller utifrån varifrån innehållet kommer eller vart det ska - såvida inte lagar eller domstolsbeslut kräver det. Undantag för likabehandlingsskyddet gäller också vid risker vid överbelastning av nätet samt vid misstänkta cyberattacker. Om sådana trafikstyrningsåtgärder krävs så måste de vara öppna för tillsyn, icke-diskriminerande och proportionerliga, och inte pågå längre än nödvändigt.


En mobiloperatör kommer även framöver att kunna erbjuda specialiserade tjänster (som till exempel snabbare internet till vissa ändamål), men bara under förutsättningen att det inte påverkar den generella nätkvaliteten.


Internethastighet: leverera eller kompensera

Ledamöterna såg också till att internetleverantörer måste ge dem som är på väg att teckna fasta eller mobila internetavtal tydliga förklaringar om vilken ned- och uppladdningshastighet de kan vänta sig (jämfört med den hastighet som marknadsförs). Betydande avvikelser som är kontinuerliga eller ofta återkommande ger kunden rätt till gottgörelse som exempelvis möjligheten att avsluta ett kontrakt eller få ersättning. Post- och telestyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige för att avgöra om ett avtalsbrott begåtts eller inte.


Tre fakta: Nuvarande avgiftstak för roaming är:

  • 0,19 euro per minut för utgående röstsamtal,
  • 0,05 euro per minut för inkommande röstsamtal
  • 0,06 euro för textmeddelanden (SMS) och
  • 0,20 euro per megabyte för mobilt internet

(gäller inhemska priser inklusive tilläggsavgifterna för roaming, exklusive moms)