Handelavtalet TiSA bör skydda EU-företag utomlands och offentliga tjänster hemma 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Förhandlingarna om ett avtal för handel med tjänster (TiSA) bör leda till en uppgörelse som underlättar för EU-företags tillträde till internationella marknader utan att tvinga EU eller nationella- eller lokala myndigheter till att öppna upp sina offentliga tjänster för konkurrens. Det skriver parlamentet i sina rekommendationer som antogs på onsdagen. I förhandlingarna deltar länder som representerar 70 procent av världens handel med tjänster.

– Dagens omröstning var ett genombrott. Jag är stolt över att ha samlat ett så brett stöd över hela det politiska spektrumet för att ändra inriktningen på EU:s handelspolitik till förmån för företag och konsumenter i EU, sa föredragande Viviane Reding (EPP, LU), efter att parlamentet backat hennes resolution med 532 ja-röster, 131 nej-röster och 36 nedlagdas röster.


– Efter att i två år noga ha följt TiSA-förhandlingarna och lyssnat på medborgarnas oro sitter Europaparlamentet nu vid förhandlingsbordet. I går hade EU-kommissionen en blankocheck, men idag är den bunden av ett tydligt parlamentariskt mandat. Om våra rekommendationer respekteras kommer TiSA att ge våra medborgare fler rättigheter och ta bort vissa hinder för våra företag utomlands. Om detta inte sker så kommer parlamentet inte att tveka om att lägga in sitt veto mot detta avtal, la hon till.


Krav på vad avtalet bör innehålla och inte innehålla

För att skydda EU-företag från orättvis konkurrens utomlands ber ledamöterna EU:s förhandlare att:


  • eftersträva ömsesidighet vad gäller marknadstillträde, eftersom tjänster i EU redan är mer öppna för utländsk konkurrens än i partnerländerna. Det gäller särskilt att ytterligare öppna de utländska marknaderna för offentlig upphandling, telekommunikation, transport, samt finansiella och yrkesmässiga tjänster.
  • förbjuda tredje länder från att tillämpa restriktiva åtgärder mot EU-företag, som till exempel tvingande krav på datalokalisering eller utländska maximiräntor vid lån med rörlig ränta
  • minska byråkratin för små- och medelstora företag, som saknar de finansiella och de mänskliga resurser som behövs för att navigera bland internationella handelsregler.
  • EU:s offentliga tjänstesystem, som utbildning, hälsa, sociala tjänster, socialförsäkringssystemen samt audiovisuella tjänster måste undantas
  • dataskyddet för EU-medborgare måste leva upp till nuvarande och framtida standarder,
  • EU bör enas om att enbart acceptera välutbildade utländska arbetstagare, genom kontrakt och för en begränsad tidsperiod
  • EU och de nationella- och lokala myndigheternas rätt att stifta lagar i allmänhetens intresse bör skyddas starkt, liksom deras rätt att ändra sig om de vill åternationalisera tjänster som tidigare varit öppna för privat konkurrens.
  • avtalet bör innehålla en översynsklausul som gör det möjligt för en part att lämna TiSA eller ändra sina åtaganden när det gäller liberalisering av en tjänst om arbetsmarknadsstandarder eller sociala standarder hotas

Fler rättigheter till EU-konsumenter utomlands

Parlamentet vill ha fler garantier och ytterligare information för EU-konsumenter som reser och använder tjänster utomlands, exempelvis roaming-tjänster och bankkortsbetalningar, samt skydd mot geoblockering och spam.


Få med Kina i båten

Kammaren stöder också Kinas begäran om att få ansluta sig till förhandlingarna och försöker se till avtalets "multilateralisering".


Mer öppenhet

EU-kommissionen borde också tillhandahålla faktablad åt allmänheten som förklarar varje del av avtalet. Uppdateringar om hur förhandlingarna löper vidare bör också publiceras på nätet, skriver ledamöterna.


Bakgrund

Förhandlingarna om ett tjänstehandelsavtal har pågått sedan april 2013 och syftar till att fastställa minimikrav för handeln inom sektorer som finansiella- och yrkesmässiga tjänster, samt inom transportsektorn. Förhandlingsdeltagarna omfattar nu 23 WTO-länder, som tillsammans står för 70 procent av den globala handeln med tjänster.

Gå till ursprungssidan

Vårt budskap är tvådelat: inget avtal utan skydd och inga skydd utan ett bra avtal, Viviane Reding (EPP,LU), föredragande

Rapporteur Viviane Reding (EPP,LU) 

1  ; EU is world's largest exporter of services

Who's involved 
Recommendations to the Commission on the negotiations on TISA