14 vice talmän och 5 kvestorer utsedda 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

14 vice talmän och 5 kvestorer utsedda© European Union 2017 - EP  

Efter gårdagens val av ny talman har ledamöterna genom en sluten omröstning i dag utsett 14 vice talmän. Kandidaterna måste få en absolut majoritet av de giltiga rösterna för att bli valda. De nya vice talmännen representerar sex politiska grupper i parlamentet. Ledamöterna utsåg också genom acklamation fem kvestorer.

Vice talmän valda under den första omröstningsomgången

Mairead McGuinness (IE)  466
Bogusław Liberadzki (PL)  378
David Sassoli (IT) 377
Rainer Wieland (DE) 336
Sylvie Guillaume (FR) 335
Ryszard Czarnecki (PL) 328
Ramón Luis Valcarcel (ES) 323
Evelyne Gebhardt (DE) 315
Pavel Telička (CZ) 313
Ildikó Gall-Pelcz (HU) 310


Totalt antal röster under första omgången: 680
Ogiltiga röster under första omgången: 62
Giltiga röster under första omgången: 618
Absolut majoritet: 310


Vice talmän valda under den andra omröstningsomgången

Ioan Mircea Pasçu (RO) 517
Dimitrios Papadimoulis (EL) 469
Ulrike Lunacek (AT) 441
Alexander Graf Lambsdorff (DE) 393


Totalt antal röster under andra omgången: 672
Ogiltiga röster under andra omgången: 34
Giltiga röster under andra omgången: 638
Absolut majoritet: 320


De vice talmännens rangordning speglar det antal röster som de 14 främsta kandidaterna fick. På onsdagseftermiddagen runt 16:30-tiden utsåg kammaren genom acklamation också fem kvestorer. Ledamöterna röstade elektroniskt för att slå fast företrädesordningen.


Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR) 459
Andrey Kovatchev (EPP, BG) 432
Vladimir Manka (S&D, SK) 332
Catherine Bearder (ALDE, UK) 313
Karol Karski 213


Följ valet via EP Live.
Twitter: följ @EuroParlPress för uppdateringar.