Parlamentet välkomnar enighet om Brexit 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Kammaren debatterade riktlinjerna för Storbritanniens EU-utträde.  

Parlamentet välkomnar den enighet som EU:s 27 övriga EU-länder uttryckt om Storbritanniens EU-utträde. Ledamöterna vill också att EU reformeras, för att vara till bättre nytta för unionens alla medborgare.

På onsdagen presenterade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk i kammaren riktlinjerna om Brexit som EU-länderna enades om på senaste EU-toppmötet i april. Han välkommande att de är i linje med de absoluta krav i Brexit-förhandlingarna som Europaparlamentet slagit fast.


Det detaljerade förhandlingsmandatet väntas därefter antas av rådet den 22 maj, meddelade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, som också deltog i debatten i kammaren.


I linje med det som uttryckts av EU:s chefsförhandlare med Storbritannien, Michel Barnier, underströk ledamöterna vikten av enighet mellan EU-institutionerna och de 27 övriga EU-länderna. Det är av yttersta vikt att nå fram till ett balanserat avtal med Storbritannien, enligt kammaren.


Debatten fokuserade på grunden för de framtida förhandlingarna:


  • att inga förhandlingar om framtida förbindelser mellan EU och Storbritannien kan äga rum innan konkreta framsteg uppnåtts på andra områden,

  • att rättigheterna för de europeiska medborgare som påverkas av Brexit måste garanteras,

  • att den nordirländska freden måste upprätthållas (inklusive den icke existerade fysiska gränsen mellan Irland och Nordirland),

  • att Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, som är det formella namnet, respekterar alla de ekonomiska åtaganden som landet redan gjort inom ramen för EU-samarbetet.

Michel Barnier, också på plats i parlamentet, underströk behovet av öppna förhandlingar. Dessa kommer att påbörjas efter det brittiska parlamentsvalet den åttonde juni i år.


Ledamöterna betonade vidare vikten av enighet och förtroende, så att en reform av EU kan äga rum parallellt med att förhandlingarna om ett ordnat EU-utträde för Storbritannien fortsätter. En reform behövs för att öka unionens förmåga att hantera medborgarnas bekymmer bättre, och göra fördelarna med europeisk integrering mer synliga, enligt kammaren.


Se om alla de individuella uttalandena under onsdagens debatt