Se på film och TV på internet utomlands 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

EU-medborgare kommer snart att kunna komma åt sina onlinetjänster, som spel, TV-serier och filmer, även när de reser inom EU. ©AP Images/European Union-EP  

På torsdagen godkände parlamentet nya regler som gör det möjligt för EU-medborgare som prenumererar på film- och tv-tjänster på internet att komma åt samma innehåll medan de tillfälligt vistas utomlands.

EU-medborgare som besöker andra EU-länder hindras i dag ofta från att få tillgång till innehållstjänster online, som till exempel filmer, TV-serier, musik, spel och sportevenemang. Trots att de har betalat prenumerationer för dessa tjänster i hemlandet.


De nya reglerna, som parlamentet informellt enades om med EU-ländernas ministerråd redan i februari, kommer att ta bort dessa hinder. Det innebär att EU-medborgare kommer att kunna använda onlinetjänster som till exempel Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify, och Deezer när de är på semester eller affärsresa i ett annat EU-land.


De nya reglerna godkändes med 586 ja-röster, 34 nej-röster, och 8 nedlagda röster.


– Europas medborgare har väntat på dessa regler, som innebär ett nytt steg mot en gemensam digital marknad, sa föredraganden Jean-Marie Cavada (ALDE, FR).


Kontroller och dataskydd

Den nya lagen slår fast att företag som tillhandahåller onlinetjänster får vidta ”proportionerliga och effektiva” åtgärder för att verifiera att en prenumerant inte har flyttat permanent till ett annat EU-land, eftersom olika upphovsrättslicenser kan gälla för olika länder. En lista över tillåtna verifikationsmetoder inkluderar kontroller av id-kort, betalningsuppgifter, skatteinformation, samt kontroller av postadresser och IP-adresser. Alla tjänsteleverantörer måste dock vidta säkerhetsåtgärder i samband med hantering av personuppgifter, särskilt när det gäller kontroller av IP-adresser.


De nya reglerna kommer att gälla enbart för avgiftsbelagda tjänster på internet. Samtidigt kan leverantörer som tillhandahåller onlinetjänster utan kostnad välja att erbjuda sitt innehåll inom hela EU, förutsatt att de lever upp till samma krav när det gäller kontroller av människors hemvist.


Nästa steg

Detta utkast till lag måste fortfarande formellt godkännas av EU-ländernas ministerråd. Från att reglerna träder i kraft har EU-länderna sedan nio månader på sig att införliva dem i de nationella lagarna.


Fakta

Enligt en undersökning från EU-kommissionen så använde 64 procent av européerna internet för att spela eller ladda hem spel, bilder, filmer eller musik år 2016. Många väljer också att göra det medan de reser inom EU. Siffrorna väntas dessutom stiga, eftersom det kommer att bli billigare att surfa på internet via mobiltelefoner för européer som reser i andra EU-länder efter den 15 juni 2017. Då slopas nämligen avgifterna för roaming inom EU.

Gå till ursprungssidan

“Europas medborgare har väntat på dessa regler, som innebär ett nytt steg mot en gemensam digital marknad", sa parlamentets föredragande

Jean-Marie Cavada (ALDE, FR). 

64%  ; of Europeans use the internet to play or download games, images, films or music