Reducerade momssatser för e-böcker 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

E-böcker kan bli billigare - ©AP Images/European Union - EP  

EU-medborgare kan komma att betala mindre för e-böcker, efter att parlamentet på torsdagen gått med på att tillåta EU-länderna att reducera momssatserna för dessa publikationer.

Tanken är att anpassa nivån till de momssatser som gäller för böcker tryckta på papper. EU-kommissionens förslag godkändes med 590 ja-röster, 8 nej-röster och 10 nedlagda röster. 

E-böcker beskattas för närvarande utifrån EU:s lägsta normalskattesats på 15 procent, medan EU-länderna står fria att tillämpa en reducerad skattesats på åtminstone fem procent – och i vissa fall nollskattesatser - för böcker tryckta på papper.