Tillståndet i unionen: Låt oss utnyttja tillfället och skapa en ambitiös framtid 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • En plan mot EU 2025 som bygger på demokratiska värden och effektivt beslutsfattande
  • Att slutföra försvars-, säkerhets, energi-, digitala-, monetära- och kapitalmarknadsunionerna
  • Att erbjuda lika möjligheter för alla medborgare och att förstärka den industriella konkurrenskraften
  • Skapa EU-byråer för arbetstagares rättigheter, cybersäkerhet och terrorbekämpning
Jean-Claude Juncker sets out an ambitious vision for a strong and united Europesession in Strasbourg.  

Den politiska grupperna välkomnade kommissionsordförande Junckers ambitiösa vision för ett starkt och enat Europa 2025 under den årliga debatten om ”Tillståndet i unionen” idag på morgonen.

Planer för försvar, säkerhet, legal migration, internationell handel, social jämlikhet och hur man ska stärka unionens budgetförmåga och den demokratiska beslutsprocessen diskuterades av de politiska grupperna under den tre timmar långa debatten.  

 

Europaparlamentets talman Antonio Tajani välkomnade kommissionsordförande Jean-Claude Juncker, kommissionärskollegiet och det estniska rådsordförandeskapet till parlamentet för den årliga debatten om “Tillståndet i unionen”. Han beskrev de europeiska medborgarnas förväntningar på mer samarbete mellan EU-institutionerna och medlemsländerna inom migration, terrorism, ekonomisk tillväxt och sociala rättigheter.

 

För att lyssna på fullständiga uttalanden från respektive talare, klicka på namnen.

 

Budgetär stabilitet, mer människor i arbete än någonsin tidigare och en fortsatt ekonomisk återhämtning öppnar upp möjligheter för en ambitiös reform av EU, som bygger på frihet, lika rättigheter och rättsstatsprincipen, sade Juncker.

 

Juncker tillkännagav förslag om en Europeisk finansminister, om legal migration, cybersäkerhet, frihet och arbetstagares rättigheter, internationell handel och om försvarsunionen, för parlamentet och rådet att diskutera och besluta om innan mandatperiodens slut. Som representant för en stark union vill han att den mest framgångsrika ”Spitzenkandidat” som väljs av EU-medborgarna i nästa EU-val, i juni 2019, blir ordförande för både Europeiska rådet och för kommissionen.

 

 

Juncker1  Juncker2  Juncker3  Juncker4  Juncker5

 

 

Läs Junckers tal i sin helhet.

 

Ordföranden för EPP-gruppen, Manfred Weber(Tyskland) välkomnade Junckers vision om ett fördjupat EU.

− Världen väntar inte på oss, sade han, men underströk samtidigt människors oro, exempelvis för globaliseringen. Weber efterlyste ”en social marknadsekonomi” men också att ”säkra våra gränser för att stoppa illegal migration”.

 

 

Enligt Weber chockas människor över Turkiet, och han sade att ”Turkiet kan inte bli en fullvärdig medlem i EU”. Och han sade att folk är rädda när de blickar österut.
− Vi behöver en europeisk försvarsunion som försvarar det europeiska levnadssättet, sade Weber, och krävde ett stopp för Nord Stream II.

 

Ordförande för S&D-gruppen Gianni Pittella (Italien) föreslog att EU:s medlemsländer ”straffar all multinationella företag som lurar skattemyndigheter, genom att tvinga dem att betala tillbaka”. Han föreslog också att medlemsländerna antar åtgärder ”mot utnyttjandet av unga människor” och inrättar en ”barngaranti” för att försäkra att alla barn i EU får tillgång till utbildning och husrum. Angående migration uppmanade han EU-kommissionen att ”ha modet att öppna legala kanaler”, då stängda illegala vägar inte är tillräckligt.

  

ECR-gruppens Syed Kamall (Storbritannien) underströk att, om det verkligen vill skydda medborgarna då ”kan inte Europa vara protektionistiskt”. Enligt Kamall måste fler möjligheter skapas, inte fler regleringar, för att den europeiska ekonomin ska blomstra.

−Europeiska tillväxtplaner skapar inte jobb. Företag skapar jobb, sade han, och konstaterade sammanfattningsvis att människor utanför Europaparlamentet vill veta att ”vi fortsätter styra skeppet säkert och inte styr in mot fler stormar”.

ALDE-gruppens ledare Guy Verhofstadt (Belgien) sade att Junckers anförande var “fullt av visioner och ambitioner för 2019”, delvis eftersom “mycket har förändrats”, då den “populistiska våren” bromsats upp i Österrike, Nederländerna och Frankrike. 

− Välkomna alla till rimlighetens sida, sade han.
−Det är bara Nigel Farage som inte begriper det, sade han vidare, och refererade till att en majoritet av EU-medborgarna vill se fler EU-åtgärder.
− EU behövs för att stå emot alt-right-regeringar.

 

Patrick Le Hyaric (Frankrike), vice-ordförande i GUE/NGL-gruppen, föreslog att Junckers fond skulle kunna göras om till ”en stor social- och miljöfond”.

− Det finns ett skriande behov av att lämna ett konkurrerande EU och bygga en union som kombinerar social humanism och ekologiska framsteg med ett rättvist direktiv för utstationerade arbetstagare, minimilöner, skydd av pensioner, fattigdomsbekämpning och jämlikhet mellan män och kvinnor, lade han till.  


Philippe Lamberts (Belgien), medordförande för Gröna/EFA, förordade att “försona de europeiska medborgarna med EU:s själva idé”. För att göra detta skulle Junckers anförande, enligt Lamberts, ha strävat efter att “minska orättvisor”, ”minska vår ekologiska påverkan på de ramar som sätts av naturen”, ”ändra inriktning på handelspolitiken”, ”lägga handelsavtalet med Kanada (CETA) på is”, ”få bort glyfosater och förstärka definitionen av endokrinstörande ämnen”, lade han till.

− Ni har inte lärt er någonting från Brexit, sade Nigel Farage (EFDD, Storbritannien). Han kritiserade Junckers förslag om att fördjupa den europeiska integrationen ”utan folkets medgivande”. Enligt Farage påminde EU-kommissionens attityd gentemot Polen och Ungern honom om den forna Sovjet-regimen.

 

Harald Vilimsky (Österrike) från ENF-gruppen, underströk att hans politiska grupp inte vill att den “misslyckade” euron ska utvidgas, och motsätter sig en försvarsunion och fri rörlighet inom EU. Den inre gränserna måste bibehållas för att stoppa ”miljoner afrikaner och araber som översvämmar unionen”, sammanfattade han.  

 

Statement by Estonian presidency

 

Juncker concluding