Nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • EU-strategi och EU-regler för att bekämpa alla former av könsbaserat våld,

 

  • Åtgärder för att motverka uteblivna anmälningar, särskilt bland de mest sårbara,

 

  • Arbetsgrupp med oberoende experter måste utreda situationen på EU-parlamentet.

Parlamentet fördömer starkt alla former av sexuellt våld och beklagar att dessa handlingar alltför ofta tolereras. Förövarna måste straffas, anser ledamöterna.

Parlamentet upprepar i en resolution som antogs på torsdagen sitt krav från 2014 om att EU-kommissionen ska föreslå en EU-omfattande strategi för att bekämpa sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor och flickor. Den bör bland annat inkludera en ny lag med bindande rättsliga instrument för att skydda offer mot våld, anser ledamöterna.

För att bekämpa sexuella trakasserier krävs också informationskampanjer och att man motverkar problemen med social stigma och offrens benägenhet att inte anmäla brott, enligt texten.

Sexuella trakasserar på Europaparlamentet

Parlamentet bör snarast utreda uppgifterna om att sexuella trakasserier och övergrepp förekommit inom institutionen. Dessutom bör man införa en obligatorisk utbildning om respekt och värdighet på arbetsplatsen för ledamöterna och personalen, föra ett konfidentiellt register över olika ärenden, inrätta en arbetsgrupp med oberoende experter och stödja eventuella brottsoffer i samband med rättsliga förfaranden som förekommer inom parlamentet och/eller med den lokala polisen.

EU-länderna bör också utreda situationen i de nationella parlamenten och vidta nödvändiga åtgärder. Politiker måste agera som ansvarsfulla förebilder när det gäller att förhindra och bekämpa sexuella trakasserier i och bortom parlamenten, anser kammaren.

Snabba fakta

Enligt en studie från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) om våld mot kvinnor (2014) har:

  • En av tre kvinnor upplevt fysiskt eller sexuellt våld under sitt vuxna liv,

 

  • Upp till 55 procent av alla kvinnor utsatts för sexuella trakasserier i EU,

 

  • 32 procent av alla offer för sexuella trakasserier anger att gärningsmannen var en chef, kollega eller kund, 75 procent av kvinnorna i kvalificerade yrken eller på höga chefsposter har utsatts för sexuella trakasserier, medan motsvarande siffra är 61 procent för alla kvinnor som arbetar inom tjänstesektorn,

 

  • 20 procent av alla unga kvinnor mellan 18 och 29 år i EU-28 har utsatts för trakasserier på nätet, och

 

  • Var tionde kvinna utsatts för sexuella trakasserier eller stalkning via ny teknik.