Parlamentet redo för förhandlingar med rådet om översyn av Dublinreglerna 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Parlamentet står redo att inleda förhandlingar med rådet om en översyn av Dublinreglerna för att garantera en rättvis fördelning av asylsökare inom EU.

På torsdagen godkände en bred majoritet ledamöter i kammaren det förhandlingsmandat som utarbetats av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE). Texten godkändes med 390 ja-röster, 175 nej-röster och 44 nedlagda röster. Parlamentets förhandlare, ledda av svenska liberalen Cecilia Wikström, kan nu inleda överläggningarna med rådet så fort EU-ländernas regeringar har enats om sin förhandlingsposition.

De föreslagna förändringarna av Dublinförordningen syftar till att åtgärda svagheterna i det nuvarande systemet och se till att alla EU-länder tar emot sin beskärda del av asylsökare.

I och med reformen blir inte det EU-land som en asylsökare först anländer till automatiskt och ensamt ansvarigt för att behandla asylansökningarna. I stället bör asylsökare snabbt och enkelt omplaceras till alla EU-länder.

EU-länder som inte följer reglerna bör hotas av att få sina EU-bidrag minskade.

Läs mer om parlamentets position här.

Citat

– Nu när parlamentet är redo att inleda förhandlingarna uppmanar jag rådet att enas om en gemensam position så snabbt som möjligt, så att överläggningarna mellan institutionerna kan börja och ett väl fungerande nytt europeiskt asylsystem kan komma på plats, sa Cecilia Wikström.

Snabba fakta

Dublinsystemet är den EU-lag som slår fast vilket EU-land som är ansvarigt för att behandla en ansökan om internationellt skydd. Rätten att söka asyl återfinns i Genèvekonventionerna, som alla EU-länder har skrivit under och dessutom införlivats i EU:s fördrag.

Beslutet av ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter att inleda förhandlingarna med rådet meddelades i samband med öppnandet av veckans plenarsammanträde i måndags. Då fler än 76 ledamöter invände mot detta beslut lades en omröstning om mandatet till på plenarsammanträdets dagordning.