Parlamentet godkänner EU:s budget för 2018 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Mer pengar till hållbar tillväxt, sysselsättning och säkerhet

 

  • 116,7 miljoner euro extra för att bekämpa ungdomsarbetslöshet

 

  • Sänkt EU-stöd till Turkiet

Ledamöterna säkrar mer ekonomiskt stöd till arbetslösa ungdomar och ytterligare medel till små- och medelstora företag, forskning och Erasmus.

På torsdagen bekräftade ledamöterna den budget som parlamentets och rådets förhandlare kom överens om i förlikningsförhandlingarna den 18 november i år, det vill säga 160,1 miljarder euro i åtagandebemyndiganden och 144,7 miljarder euro i betalningsbemyndiganden.

Kammaren godkände EU-budgeten för 2018 med 295 ja-röster, 154 nej-röster och 197 nedlagda röster. Direkt efter omröstningen undertecknade parlamentets talman Antonio Tajani (EPP, IT) budgeten så att den blev rättsligt bindande.

Unga, tillväxt och sysselsättning

Parlamentet stoppade i och med överenskommelsen EU-ländernas förslag på nedskärningar på området tillväxt och sysselsättning med 750 miljoner euro. Ledamöterna fick också igenom sitt krav på att skjuta till ytterligare 116,7 miljoner euro till EU:s ungdomssysselsättningsinitiativ, och höjde därmed totalen för projektet till 350 miljoner euro. Syftet med initiativet är att hjälpa unga människor att hitta ett jobb.

Parlamentet har vidare säkrat mer resurser, utöver EU-kommissionens ursprungliga budgetförslag, till olika EU-program som ledamöterna anser är av yttersta vikt för att främja sysselsättning och tillväxt. Det handlar till exempel om Horisont 2020 (forskningsprogram, en ökning med 110 miljoner euro), Erasmus + (ytterligare 24 miljoner euro), och COSME (15 miljoner euro extra i stöd till små- och medelstora företag).

Flyktingkrisen, minskat EU-stöd till Turkiet

Jämfört med EU-kommissionens ursprungsförslag ökas också budgeten för EU-organ med säkerhetsrelaterade uppgifter: Europol (ytterligare 3,7 miljoner euro och 10 nya tjänster), Eurojust (1,8 miljoner euro extra och 5 nya tjänster) och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (ytterligare 5 miljoner euro).

Ledamöterna utvidgade också budgeten för EU:s yttre åtgärder för att hantera fortsatta migrations- och flyktingrelaterade utmaningar. Det handlar om en ökning med 80 miljoner euro (utöver budgetförslaget) och inkluderar bland annat åtgärder i EU:s östra och södra grannskap och i västra Balkan.

När det gäller Turkiet har parlamentet sett till att minska föranslutningsstödet med 105 miljoner euro (samtidigt som ytterligare 70 miljoner kan frysa inne om inte vissa villkor uppfylls). Detta beslut har fattats med anledning av den försämrade situationen för rättsstatsprincipen, demokratin och mänskliga rättigheter i Turkiet.

Jordbruk och klimatskydd

Parlamentet klubbade också igenom 34 miljoner euro i extra anslag till unga lantbrukare för att minska arbetslösheten på landsbygden. EU-stödet för att främja jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön höjdes också med 95 miljoner euro.

Citat

- Denna budget levererar det som EU:s medborgare förväntar sig av Europa: jobb och tillväxt å ena sidan och säkerhet å den andra. Genom att investera i forskning, infrastruktur, utbildning och små- och medelstora företag kommer vi att bli mer konkurrenskraftiga och framtidsorienterade, sa huvudföredraganden (EU-kommissionens avsnitt) Siegfried Mureșan (EPP, RO).

Vad är åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden?

EU-budgeten gör en distinktion mellan åtagandebemyndiganden (kostnaden för alla åtaganden som ingås under det aktuella budgetåret, som eventuellt kan få konsekvenser för de följande åren) och betalningsbemyndiganden (pengar som faktiskt betalas ut under det innevarande året, eventuellt för att genomföra åtaganden från tidigare år).

Debatt: onsdag, 29 november
Omröstning:
torsdag, 30 november
Förfarande:
budgetförfarande
Presskonferens:
torsdag den 30 november cirka klockan 13.00. Deltar gör Jean Arthuis (ALDE, FR), ordförande för parlamentets budgetutskott, Siegfried Muresan (EPP, RO), parlamentets huvudföredragande för EU-budgeten 2018 och Günther Oettinger, EU:s kommissionär med ansvar för unionens budget
Twitter: #EUBudget #EUBudget2018

Parlamentets talman Antonio Tajani skriver under EU:s budget för 2018