Shoppa online över gränserna  

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Köpare kommer att kunna handla online utan att blockeras eller automatiskt skickas vidare till andra sajter

  • Handlare måste också behandla konsumenter från ett annat EU-land på samma sätt som lokala kunder

  • 63 procent av undersökta hemsidor tillåter inte köp från andra EU-länder

På tisdagen godkände parlamentet nya regler som gör det lättare att via internet bl.a. köpa varor, boka hotell och hyra bil från företag i andra EU-länder.

Förordningen innebär ett förbud mot så kallad omotiverad geoblockering.

Konsumenter får genom de nya reglerna möjlighet att själva välja vilken hemsida de vill köpa en vara eller tjänst från. Tidigare kunde utländska kunder blockeras eller automatiskt skickas vidare till en annan sajt på grund av sin nationalitet, bostadsort eller till och med tillfälliga vistelseort.

Handlare måste nu också behandla konsumenter från ett annat EU-land på samma sätt som lokala kunder, det vill säga erbjuda samma priser och köpvillkor, förutsatt att:

  • kunden köper varor (till exempel hushållsapparater, elektronik, kläder) som levereras till ett EU-land till vilket handlaren erbjuder leverans i de allmänna åtkomstvillkoren, eller att varorna hämtas på en plats i ett EU-land som säljaren och konsumenten kommit överens om, och där näringsidkaren erbjuder detta alternativ,

  • det handlar om elektroniskt levererade tjänster som inte är upphovsrättsligt skyddade. Den nya lagen gäller till exempel för molntjänster, datalagerhanteringstjänster, webbhotell och brandväggstjänster,

  • konsumenten köper en tjänst som tillhandahålls i näringsidkarens lokaler eller på en plats där näringsidkaren bedriver sin verksamhet, till exempel hotellvistelser, sportevenemang, biluthyrningar, musikfestivaler eller biljetter till nöjesparker.

Företag får nu heller inte särbehandla konsumenter som betalar med kreditkort utfärdade i andra länder. Handlare har dock fortfarande rätt att själva välja vilken betalningsmetod de vill använda, men det får inte förekomma någon form av diskriminering inom en viss betalningskategori.

Den nya förordningen godkändes med 557 ja-röster, 89 nej-röster och 33 nedlagda röster.

Upphovsrättsskyddat innehåll täcks inte för tillfället

Digitalt upphovsrättsskyddat innehåll, som till exempel e-böcker, nerladdningsbar musik och onlinespel, omfattas inte av de nya reglerna för tillfället. Parlamentets förhandlare har dock infört en ”översynsklausul” i lagen, som kräver att EU-kommissionen inom två år måste utvärdera om förbudet mot omotiverad geoblockering bör utvidgas till att omfatta också denna typ av innehåll, audiovisuella tjänster och transporttjänster.

Nästa steg

Den informella överenskommelsen om den nya förordningen, som parlamentet nu godkänt, måste fortfarande formellt få grönt ljus av EU:s ministrar i rådet. De nya reglerna kommer att börja gälla nio månader efter att de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, det vill säga innan årets slut (2018).