Sommartid och vintertid: utred tidsomställningarna 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

På torsdagen antog parlamentet en resolution som uppmanar till en utredning av den återkommande tidsomställningen sommartid/vintertid.

Ett flertal medborgarinitiativ har visat på att allmänheten är bekymrad över den halvårsvisa tidsomställningen i samband med att sommartid övergår till vintertid och vice versa. Detta sker för närvarande under sista veckan i mars respektive oktober. Ett flertal studier har misslyckats med att slå fast obestridliga resultat, samtidigt som de indikerar tidsomställningarnas möjliga negativa effekter på människors hälsa, anser parlamentet.

Ledamöterna uppmanar därför EU-kommissionen att göra en grundlig utvärdering av EU: s direktiv om sommartid, och om nödvändigt presentera ett förslag om en revidering av reglerna.

Resolutionen godkändes med 384 ja-röster, 153 nej-röster och 12 nedlagda röster.

Det nuvarande EU-direktivet om sommartid, som trädde i kraft år 2001, innehåller ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande i hela EU, i syfte att garantera en väl fungerande inre marknad.