Kosmetikatester på djur: ledamöterna kräver globalt förbud 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Tester på djur är förbjudet i EU men tillåts i de flesta andra av världens länder ©AP Images/European Union-EP  
  • 80 procent av världens länder tillåter fortfarande kosmetikatester på djur
  • EU:s förbud har inte hindrat kosmetikaindustrin från att blomstra
  • Europaparlamentet vill se en FN-konvention

EU bör ta ett diplomatiskt initiativ för ett globalt förbud mot kosmetikatester på djur innan 2023. Det framgår av en resolution som Europaparlamentet godkände på torsdagen.

I EU har försäljningen av kosmetiska produkter som testats på djur varit förbjudet sedan 2013.

Ledamöterna pekar på att förbudet heller inte har förhindrat EU:s kosmetikaindustri från att blomstra och tillhandahålla cirka två miljoner jobb. Omkring 80 procent av världens länder tillåter dock fortfarande tester på djur och marknadsföring av kosmetiska produkter som testats på djur. Ledamöterna noterar också brister med det nuvarande EU-systemet. Vissa kosmetiska produkter som säljs på unionens marknad har nämligen testats på djur innan de skickades till EU för nya alternativa kontroller.

Kammaren lyfter fram att de flesta ingredienser i kosmetiska produkter också används i andra produkter, till exempel läkemedel, tvätt- och rengöringsmedel eller livsmedel, och kan därför ha testats på djur enligt andra lagar.

Bristen på tillförlitlig information om kosmetiska produkter som importerats till EU från tredjeländer där djurförsök fortfarande används är dock fortsatt ett allvarligt problem, enligt texten. EU bör därför garantera att inga produkter som placeras på marknaden har testats på djur utanför unionen.

För att arbeta mot ett globalt förbud mot djurförsök och handel med kosmetiska ingredienser som testats på djur uppmanar Europaparlamentet EU:s stats- och regeringschefer att använda sina diplomatiska nätverk för att bygga en stark koalition och inom FN:s ram verka för och stödja en internationell konvention mot kosmetikatester på djur. Förbudet bör träda i kraft innan 2023, enligt texten.

Europaparlamentet vill också garantera att EU:s förbud inte försvagas, varken i handelsförhandlingar eller av Världshandelsorganisationens regler.

Den icke bindande resolutionen godkändes med 620 ja-röster, 14 nej-röster och 18 nedlagda röster.

Bakgrund

Enligt undersökningen i Särskild Eurobarometer 442 från mars 2016 instämmer 89 procent av EU-medborgarna i att EU bör göra mer för att främja en ökad medvetenhet om vikten av djurskydd internationellt, och 90 procent instämmer i att det är viktigt att införa höga standarder för djurskydd som erkänns över hela världen.