Nya säkerhetsregler för drönare  

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Nya EU-omfattande principer ska garantera en gemensam säkerhetsnivå för drönare - ©AP Images/European Union-EP  

På tisdagen godkände Europaparlamentet nya regler som syftar till att säkerställa en säkrare användning av drönare i EU.

På tisdagen godkände kammaren en informell överenskommelse mellan Europaparlamentets och rådets förhandlare från november 2017 om EU-omfattande principer som ska garantera en gemensam säkerhetsnivå för drönare och ge operatörer och tillverkare bättre möjligheter att utveckla produkter och tjänster. Användningen av de flesta drönare i EU är för tillfället reglerat på nationell nivå, vilket kan hämma utvecklingen på marknaden.

 

De nya reglerna klargör att drönare måste konstrueras för att kunna användas utan eventuella risker för människor. Beroende på en drönares vikt eller vilket område den är tänkt att flyga i kan den också komma att behöva utrustas med ytterligare egenskaper, till exempel system för automatisk landning eller antikollision.

 

Förordningen kräver också att drönaroperatörer är medvetna om alla regler och flyger på ett säkert avstånd från människor och andra ” luftrumsanvändare”. Det innebär att vissa drönaroperatörer kommer att behöva genomgå en utbildning innan de kan beviljas flygtillstånd.

 

Reglerna framhåller vidare att operatörer av drönare som skulle kunna orsaka personskador i samband med kollisioner måste registreras nationellt. Dessa drönare ska dessutom märkas i identifieringssyfte.

 

Detta krav gäller dock inte för operatörer av de minsta drönarna.

 

EU-kommissionen åläggs också ansvaret att utveckla mer detaljerade EU-regler baserade på de nya grundläggande principerna.

 

Texten godkändes med 558 ja-röster, 71 nej-röster och 48 nedlagda röster.

 

Mer information finns i den engelska versionen av detta pressmeddelande.

 

Modernisering av säkerhetsbestämmelserna för civil luftfart

 

Förutom att slå fast nya regler för drönare uppdaterar ändringarna EU:s säkerhetsbestämmelser för luftfartssektorn. Syftet är att upprätthålla EU:s höga nivå på luftfartssäkerhet, samtidigt som man garanterar att reglerna fortfarande är ändamålsenliga, mer proportionerliga och riskbaserade för att kunna hantera den ökning av flygtrafiken som väntas under de kommande årtiondena.

 

Ytterligare ändringar är tänkta att främja samarbetet mellan Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) och de nationella myndigheterna, särskilt när det gäller arbetet med riskbedömningar i samband med flygningar över konfliktzoner. Reglerna ger också EU-kommissionen ett mandat att utveckla standarder för nedladdning av data från flygfärdskrivare i realtid när ett flygplan befinner sig i nöd. Tanken är att detta i framtiden skulle kunna snabba på EU-ländernas hjälpinsatskapacitet.

 

Nästa steg

 

De nya reglerna måste fortfarande formellt godkännas av EU-ländernas regeringar i rådet.

 

Bakgrund

 

För närvarande regleras drönare som väger mindre än 150 kilo på nationell nivå, och tillverkare och operatörer måste därför följa olika krav på design och säkerhet.