Parlamentet antar sin position om nya upphovsrättsregler 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Teknikjättar måste dela sin inkomst med artister och journalister ©AP Images/European Union-EP  
  • Teknikjättar ska betala artister och journalister för deras arbete
  • Små och mikroplattformar omfattas inte av det nya direktivets ramar
  • Journalister bör få en del av den upphovsrättsrelaterade ersättning som deras utgivare får

På onsdagen antog parlamentet sin omarbetade position om nya upphovsrättsregler. Ledamöterna föreslår bland annat åtgärder för att skydda småföretag och yttrandefriheten.

Texten, som kommer att utgöra parlamentets mandat i förhandlingarna med EU-ländernas regeringar om den slutgiltiga lagen, antogs av kammaren med 438 ja-röster, 226 nej-röster och 39 nedlagda röster. Det innebär viktiga ändringar av det förslag som antogs av parlamentets utskott för rättsliga frågor i juni.

Teknikjättar måste dela sin inkomst med artister och journalister

Många av parlamentets ändringar av EU-kommissionens ursprungliga förslag syftar till att garantera att artister, däribland musiker och manusförfattare, får betalt för sitt arbete när det används av plattformar som YouTube eller Facebook, och även av nyhetsaggregatorer som Google News.

- Jag är väldigt glad över att det, trots den starka lobbykampanjen från internetjättar, nu finns en majoritet i kammaren som ställt sig bakom behovet av att skydda principen om rättvis lön för europeiska upphovsmän, sa föredraganden, den tyske kristdemokraten Axel Voss efter omröstningen.

- Det var varit en mycket upphettad debatt om detta direktiv och jag tycker att parlamentet har lyssnat noggrant på de farhågor som uttryckts. Vi har tagit oss an de frågor som väckts om innovation genom att undanta små och mikroplattformar från reglernas ramar, la han till.

- Jag är övertygad om att så fort stoftet har lagt sig så kommer internet att vara lika fritt som i dag och upphovsmän och skapare kommer att få en mer rättvis del av inkomsterna som genereras genom deras arbete. Då kommer vi att undra vad allt bråk handlade om, avslutade Axel Voss.

Rättvis lön för artister och journalister och uppmuntring av start-ups

Parlamentets position stärker kommissionens förslag på att göra internetplattformar och aggregatorer juridiskt ansvariga för upphovsrättsintrång. Dessa krav skulle också gälla för utdrag där bara en liten del av en nyhetstext visas. I praktiken kräver denna skyldighet att dessa plattformar ska betala rättighetsinnehavarna för det upphovsrättskyddade material som man tillhandahåller. Parlamentets text preciserar också kravet på att journalister, och inte bara deras utgivare, ska få en del av dessa ersättningar.

I ett försök att uppmuntra start-ups och innovation har kammaren samtidigt beslutat att undanta små och mikroplattformar från direktivet.

Skydd av yttrandefriheten och innovation

Texten inkluderar nu bestämmelser för att säkerställa att upphovsrättslagen följs på nätet utan att orättvist hindra yttrandefriheten som har kommit att definiera internet. Att därmed enbart dela hyperlänkar med artiklar i kombination med ”enskilda ord” för att beskriva dem kommer exempelvis inte att omfattas av upphovskrav.

Alla åtgärder som vidtas av internetplattformarna för att kontrollera att deras uppladdningar inte bryter mot upphovsrättsreglerna måste utformas på så sätt att de undviker att fånga in ”verk eller andra alster som inte bryter mot upphovsrätten”. Plattformarna bör också bli skyldiga att införa system för ”snabba åtgärder” (som ska handhas av plattformens personal, inte algoritmer), som ska kunna ta emot klagomål i fall när en uppladdning på felaktiga premisser tagits bort.

Wikipedia och liknande plattformar kommer inte att påverkas

Texten specificerar också att uppladdningar av material till onlineuppslagsverk som Wikipedia, eller plattformar som GitHub, automatiskt kommer att undantas från kraven att leva upp till de nya upphovsrättsreglerna.

Mer information finns i den engelska versionen av detta pressmeddelande.

En presskonferens med Axel Voss är planerad efter onsdagens omröstning, med start cirka klockan 14.30.