Dricksvatten: nya planer på att förbättra kranvattenkvaliteten i EU 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Åtgärder för att minska mängden föroreningar och förbättra kranvattenkvaliteten
  • Förbättra tillgången till kranvatten på offentliga platser och restauranger
  • EU-länderna bör främja allmän tillgång till dricksvatten
De nya reglerna syftar till att förbättra kvaliteten på kranvatten i EU ©AP images/European Union -EP  

På tisdagen godkände kammaren ett utkast till ny lag som syftar till att förbättra konsumenters förtroende för kranvatten, som är mycket billigare och bättre för miljön än flaskvatten.

Utkastet till den nya lagen innehåller en sänkt maxgräns för vissa föroreningar som t.ex. bly (som ska minskas med hälften), skadliga bakterier och nya begränsningar för vissa hormonstörande ämnen. Texten föreslår också nya övervakningskrav för mikroplastnivåer, vilket är en växande angelägenhet.

Tillgång till vatten

EU-länderna bör också vidta åtgärder för att förbättra tillgången till rent vatten i EU, t.ex. genom att installera kostnadsfria dricksvattenfontäner i städer och på offentliga platser (där det är tekniskt möjligt). Ledamöterna vill dessutom att kranvatten ska tillhandahållas utan kostnad på restauranger, i matsalar och av cateringtjänster, alternativt för en låg serviceavgift.

Right2Water

Som en uppföljning till resolutionen om det europeiska medborgarinitiativet Right2Water upprepar ledamöterna sitt krav på att EU-länderna bör fokusera på sårbara samhällsgruppers behov när det gäller tillgång till vatten. Länderna bör därför identifiera eventuella marginaliserade grupper med begränsad eller utan åtkomst till drickbart vatten, för att kunna bedöma hur man ska förbättra tillgångsmöjligheterna. De nationella myndigheterna bör också informera medborgarna om hur man kan ansluta sig till det relevanta distributionsnätet eller alternativt om andra sätt att få tillgång till dricksvatten.

Citat

- Det är underförstått att alla bör ha tillgång till rent vatten av god kvalitet, och vi bör göra vårt yttersta för att göra det så överkomligt prissatt som möjligt för alla, sa föredraganden Michel Dantin (EPP, FR).

Nästa steg

Texten godkändes med 300 ja-röster, 98 nej-röster och 274 nedlagda röster. Parlamentets företrädare kommer att inleda förhandlingar med EU-ländernas regeringar i rådet om det slutliga regelverket så fort som ministrarna har slagit fast sin position.

Bakgrund

Målet med den nya lagen är att öka EU-medborgarnas förtroende för vattenförsörjningen och få fler att dricka kranvatten, vilket skulle kunna minska användandet av plast och allmän nedskräpning i EU.

Enligt EU-kommissionen skulle en lägre konsumtion av flaskvatten kunna hjälpa EU:s hushåll att spara mer än 600 miljoner euro varje år. Om man förbättrar förtroendet för kranvatten skulle EU:s medborgare också kunna bidra till att minska plastavfallet från flaskvatten, inklusive skräpnivåerna ute till havs. Plastflaskor är ett av de mest förekommande skräpföremålen på Europas stränder. Genom att uppdatera dricksvattendirektivet tar EU-kommissionen också ett viktigt lagstiftande steg för att genomföra EU:s plaststrategi som presenterades den 16 januari 2018.