Förbjud ”slit-och-slängplast” - Europaparlamentet röstar ja till lagförslag 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Enligt EU-kommissionen utgör plastprodukter i dag mer än 80 procent av avfallet ute till havs ©AP images/European Union -EP  

Ett lagförslag om att förbjuda försäljningen av en mängd plastprodukter för engångsbruk antogs på onsdagen av Europaparlamentet. Det berör bland annat tallrikar, bestick och ballongpinnar.

Dessa plastprodukter utgör i dag mer än 70 procent av avfallet i haven. Den nya lagen skulle förbjuda försäljningen av produkterna inom EU från och med 2021.

Ledamöterna har också valt att inkludera produkter av plaster som kan brytas ned genom oxidation och snabbmatsförpackningar som är tillverkade av expansiv polystyren, i listan över förbjudna produkter.

Nationella minskningsmål för andra icke-förbjudna plastprodukter

EU-länderna skulle också behöva minska konsumtionen av flera andra plastprodukter, som det i dagsläget inte finns några alternativ till, med åtminstone 25 procent fram till 2025. Det handlar t.ex. om förpackningar för hamburgare, smörgåsar, frukt, grönsaker, efterrätter eller glass. Europaparlamentet uppmanar därför EU-länderna att ta fram nationella strategier för att uppmuntra användningen av produkter som lämpar sig för flergångsbruk, och även återanvändning och återvinning.

Andra plastprodukter, som t.ex. plastflaskor, skulle behövas samlas in separat och återvinnas till 90 procent fram till 2025.

Cigarettfimpar och borttappad fiskeutrustning

Kammaren ställer sig också bakom ett antal riskbegränsande åtgärder för att hantera avfall från tobaksprodukter, särskilt cigarrettfilter med platsinnehåll. Detta avfall skulle behöva minska med 50 procent fram till 2025 och 80 procent fram till 2030.

En enda cigarettfimp kan förorena mellan 500 och 1000 liter vatten och de fimpar som kastas på marken kan ta upp till tolv år att brytas ned. Cigarettfimpar är också det näst mest förekommande skräpföremålet innehållandes plast utomhus.

EU-länderna bör vidare säkerställa att åtminstone hälften av all borttappad eller övergiven fiskeutrustning i plast samlas in varje år, med ett återvinningsmål på åtminstone 15 procent fram till 2025. Fiskeutrustning motsvarar i dag omkring 27 procent av det skräp som påträffas på Europas stränder.

Gör tillverkarna mer ansvarsskyldiga

EU-länderna skulle avslutningsvis behöva säkerställa att tobaksbolagen täcker kostnaderna för insamlingen av tobaksavfall, inklusive för transporter och hantering. Det gäller också för tillverkare av fiskeutrustning, som skulle behöva bidra till att nå det uppsatta återvinningsmålet.

Nästa steg

Utkastet till den nya lagen godkändes med 571 ja-röster, 53 nej-röster och 34 nedlagda röster. Parlamentets företrädare kommer att inleda förhandlingar med EU-ländernas regeringar i rådet om det slutliga regelverket så fort som ministrarna har slagit fast sin position.

Bakgrund

Enligt EU-kommissionen utgör plastprodukter i dag mer än 80 procent av avfallet ute till havs. De produkter som skulle omfattas av den nya lagen utgör i sin tur 70 procent av allt marint avfall. På grund av den långsamma nedbrytningen ackumuleras plast i stora mängder i haven och på stränder, både i EU och i hela världen. Spår av plast återfinns också i en mängd marina arter, t.ex. havssköldpaddor, sälar, valar och fåglar, men också i fisk och skaldjur, och därmed i den mänskliga livsmedelskedjan.

Samtidigt som plast är ett bekvämt, anpassningsbart, användbart och ekonomiskt värdefullt material så bör det användas på ett bättre sätt, och även återanvändas och återvinnas. När plast blir till skräp omfattar de efterföljande ekonomiska konsekvenserna inte bara det förlorade värdet i materialet, utan också kostnaderna för städning och förlusterna för turist-, fiske- och sjöfartssektorerna.