Energi: nya ambitiösa mål för förnybara energikällor och energieffektivitet  

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • 32,5 procent energieffektivitet 2030 
  • Förnybar energi 32 procent av energikonsumtionen 2030 
  • Främja nästa generations biobränsle 
Genom effektivare energi får européerna lägre energiräkningar - ©AP Images/European Union-EP  

Kammaren godkänner ett bindande mål för förnybara energikällor (32 procent) och ett vägledande mål för energieffektivitet (32,5 procent) för 2030, som är centrala för att nå EU:s klimatmål.

På tisdagen röstade Europaparlamentet igenom den preliminära överenskommelse som parlamentet och rådet enades om i juni om energieffektivitet (434 röster för, 104 röster emot och 37 nedlagda röster), om förnybara energikällor (495 röster för, 68 röster emot och 61 nedlagda röster), och om styrning av energiunionen (475 röster för, 100 röster emot och 33 nedlagda röster). Överenskommelsen handlar om tre viktiga lagförslag som ingår i paketet ren energi för alla i EU.

Fram till år 2030 ska energieffektiviteten förbättras med 32,5 procent och andelen förnybara energikällor vara minst 32 procent av EU:s slutliga bruttoförbrukning. Senast 2023 ska målen ses över. Målen kan endast höjas, inte sänkas.

Minskade energikostnader och förnybar energi för eget bruk

Genom effektivare energi får européerna lägre energiräkningar. Dessutom skulle det minska Europas beroende av utländsk olja och gas, ge bättre luftkvalitet lokalt och skydda klimatet.

För första gången införs krav på att EU-länderna genomför särskilda energieffektivitetsåtgärder för att motverka energifattigdom.

EU:s medlemsländer ska också se till att medborgarna får framställa förnybar energi för egen användning, lagra den och sälja eventuell produktion som blir över.

Mot nästa generations biobränsle

För att minska transporters koldioxidavtryck kan den andra generationens biodrivmedel komma att spela en viktig roll. Senast 2030 måste minst 14 procent av bränsle för transporter komma från förnybara källor.

Ny styrning för att uppnå en energiunion

Varje EU-land måste senast den 31 december 2019 och vart tionde år därefter lägga fram en tioårig ”integrerad nationell energi- och klimatplan” med nationella målsättningar, insatser, politik och åtgärder.

Citat

Miroslav Poche (S&D, CZ) som ansvarar för energieffektivitetsförslaget:

- Ökad energieffektivitet är en politik som alla européer vinner på. Den gynnar våra medborgare eftersom den leder till kraftigt minskad energikonsumtion som sänker räkningarna. Den är också en god nyhet för europeisk industris konkurrenskraft, för sänkta kostnader och för att stimulera investeringar.

José Blanco López (S&D, ES) som ansvarar för förslaget om förnybara energikällor:

- Vi har minskat incitamenten för investeringar i ny produktion av biobränslen baserade på livsmedelsgrödor och främjat mer avancerade biobränslen. Vi har också lyckats stärka rätten till egen användning och fört in parlamentets önskemål att stoppa kostnader och avgifter för egenförbrukning av energi som en generell regel.

Nästa steg

Överenskommelsen ska fortfarande formellt godkännas av EU-ländernas regeringar i rådet. De nya reglerna publiceras därefter i EU:s officiella tidning och träder i kraft 20 dagar efter publiceringen. Reglerna om styrning kommer att tillämpas direkt i alla EU-länder. De övriga två direktiven ska senast 18 månader efter ikraftträdandet omvandlas till nationella regler.