Merkel: "nationalism och egoism får aldrig ges en chans igen i Europa"  

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Angela Merkel debatterade sin vision för Europas framtid med Europaparlamentarikerna  

På tisdagen debatterade Tysklands förbundskansler Angela Merkel Europas framtid med ledamöterna och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i kammaren i Strasbourg.

”Tolerans är Europas själ och ett grundläggande värde för idén om Europa. Denna själ har varit ansträngd de senaste åren, på grund av många olika utmaningar, som till exempel offentlig skuldsättning, terrorism, krig nära vår kontinent, migration, digitalisering och klimatförändringar.

Alla dessa utmaningar kan enbart hanteras framgångsrikt om Europa agerar enat och om vi ”behandlar andras intressen och behov som våra egna. Solidaritet baseras på tolerans och detta är Europas styrka. Det är en del av vårt gemensamma europeiska DNA och innebär att övervinna nationell egoism”.

Solidaritet betyder också att om du försvagar rättsstatsprincipen i ett land eller attackerar pressfriheten i ett annat, så gör du det i hela EU. Om du försöker lösa problem genom att skapa nya skulder så ignorerar du de åtaganden som gjorts och ifrågasätter grunden för euroområdets styrka och stabilitet”, sa Angela Merkel.

EU måste tala med en röst på den globala arenan

”För att bli hörd i en globaliserad värld måste Europa ta sitt öde mer i egna händer, eftersom de tider då vi kunde förlita oss på andra utan förbehåll är över. Att skapa en verklig europeisk armé som ett tillägg till NATO skulle visa världen att det aldrig mer kommer att bli krig mellan europeiska länder”, fortsatte hon.

Angela Merkel framhöll också att ekonomisk framgång, forskning och innovation är avgörande för Europa och pekade på behovet av tillförlitliga yttre gränskontroller och ett gemensamt europeiskt asylsystem.

”Europa är vår bästa chans till fred, välstånd och en bra framtid. Vi får inte låta denna chans glida i väg; det är vi skyldiga såväl oss själva som tidigare och kommande generationer. Nationalism och egoism måste aldrig få en chans att blomstra igen i Europa. Tolerans och solidaritet är vår framtid. Och denna framtid är värd att kämpa för”, avslutade hon.

Du kan se om plenardebatten och pressträffen via EP Live och EbS+.

Klicka på namnen för att se om de individuella uttalandena i kammaren:

Introduktion av Europaparlamentets talman Antonio TAJANI

Angela MERKEL, Tysklands förbundskansler

Jean Claude JUNCKER, EU-kommissionens ordförande

Manfred WEBER (EPP, DE)

Udo BULLMANN (S&D, DE)

Ryszard Antoni LEGUTKO (ECR, PL)

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

Ska KELLER (De gröna/EFA, DE)

Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, DE)

Nigel FARAGE (EFDD, UK)

Marcus PRETZELL (ENF, DE)

Angela MERKEL svar på ledamöternas anföranden